Транскрипція англійських слів та вимова

 

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була :). Тому ці всі уроки успішно пролеітили повз і доводиться лише зараз знову згадувати, що таке транскрипція.

Отже, давайте спочатку розберемося, що ж ми розуміємо під поняттям «транскрипція». Усі літературні джерела, довідники називають це мовне явище графічним відображенням звуків. Без знання кожного знака неможливо повною мірою оволодіти читанням. Деякі слова можна запам’ятати за звучанням, а якщо попадеться довге, незнайоме, як тоді бути?!

Позначення звуків

Щоб вам легше було розібратися, як читаються ті чи інші графічні «закарлючки» в транскрипції англійських слів, візьміть на замітку наступну таблицю, яка допоможе зрозуміти, до якого звуку української мови наближений «значок». Зверніть увагу, що «:» – позначає довготу, протяжність.

Транскр голосних Відповідні звуки укр Приклади   Транскр Приголосних Відповідні звуки укр Приклади
[a:] глибоке, довге «а»  hard [ha:d] [l]  звук л lake [leik]
[æ] поміжний звук між «е» та «а», широко відкриваючі рот  can [cæn] [p] звук п pen [pen]
[i:] довге, жироке »і»  week [wi:k] [b] звук б about [əbaut]
[i]  короткий звук «и»  wish [wi ʃ] [t] звук т ten [ten]
[e] короткий звук «э»  get [get] [d] звук д date [deit]
[ɔ] звук «о»  clock [klɔk] [m] звук м miss [mis]
[ɔ:] довгий, глибокий звук «о»  before [bifɔ:] [k] звук к black [blæk]
[ə]   »е», нетральнийй  success [səkses] [g] звук г green [gri:n]
[ʌ]  звук «а», короткий, відривчасний  under [ʌndə] [n] звук н number [nʌmbə]
[з:] або [ə:]  проміжний звук між «о» та «е», трохи нагадує російський звук «ё»  burn [bз:n] [ʃ] звук ш Russian [rʌʃn]
[u]  звук «у»  look [luk] [f] звук ф five [faiv]
[u:]  довгий звук «у»  soon [su:n] [v] звук в live [liv]
[ai]  звук «ай»  fight [fait] [s] звук с face [feis]
[ei]  звук «эй»  make [meik] [z] звук з lazy [leizi]
[ɔi]  звук «ой»  noise [nɔiz] [ʒ] звук ж pleasure [pleʒə]
[au]  звук «ау»  found [faund] [tʃ] звук ч  chair [tʃɛə]
[ɔu]  звук «оу»  stone [stoun] [dʒ] звук дж  joke [dʒouk]
[iə]  звук «іе»  hear [hiə] [r] звук р   rose [rouz]
[uə]  звук «уе»  sure [ʃuə ] [h] звук х  hair [hɛə]
[ɛə]  звук «эа»  pair [pɛə] [j] звук й  надає м’якості
[ju:]  звук «ю»  knew [nju:] [w] звук уо або в  what [wɔt]
[je]  звук «е»  yellow [jeləu] [ŋ] звук н (носовой)  morning [mɔ:niŋ]
[jз]  звук «‘эа», «ё»  year [jз:] [θ] середнє між с та ф  thin [θin]
[jʌ]  звук «я»  young [jʌŋ] [ð] середнє між З та В  that [ðæt]

Модальне дієслово Dare

Модальне дієслово Dare, як і модальне дієслово Need, іноді називають напівмодальним (semi-modal), воно на межі між модальним і повнозначним дієсловом.

Форми модального дієслова Dare:

Модальне дієслово Dare має тільки дві форми: dare для сьогодення і dared для минулого часу.

Теперішній час (модальне дієслово)
I dare (dare not) We dare (dare not)
You dare (dare not) You dare (dare not)
He/She/It dare (dare not) They dare (dare not)
Минулий час (модальне дієслово)
I dared (dared not) We dared (dared not)
You dared (dared not) You dared (dared not)
He/She/It dared (dared not) They dared (dared not)
Настоящее время (значимый глагол)
I dare (do not dare) We dare (do not dare)
You dare (do not dare) You dare (do not dare)
He/She/It dares (does not dare) They dare (do not dare)
Минулий час (значуще дієслово)
I dared (did not dare) We dared (did not dare)
You dared (did not dare) You dared (did not dare)
He/She/It dared (did not dare) They dared (did not dare)

Вживання модального дієслова Dare:
Модальний дієслово Dare має значення «мати мужність або нахабство щось зробити, ризикнути»:

How dare he tell me what to do?
Та як він сміє говорити мені, що робити?

She dare not contradict her boss.
Вона не сміє перечити своєму начальнику.

Якщо модальне дієслово вживається як повнозначне дієслово, то воно може мати у 3-тій особі закінчення -s, має після себе інфінітив з часткою to і змінюється за часами, як і звичайне дієслово.

У такому випадку дієслово володіє двома значеннями:

«Ризикнути, мати мужність або нахабство щось зробити» – як і модальне дієслово. У такому значенні дієслово зазвичай використовується в негативних реченнях:
She does not dare to contradict him.
Вона не сміє перечити йому.

Do not you dare to lay a hand on him.
Тільки спробуй зачепити його.

«Кинути виклик»:
I dare you to say this in his presence.
Спробуй, повтори це в його присутності. (букв. «Я викликаю тебе повторити це в його присутності»)

I dare you to jump over the stream!
Тримаю парі, ви не перестрибнете через цей струмок!

Спонсор допису бюро перекладів Esperanto.org.ua

Present Continuous — теперішній тривалий час

Час Present Continuous використовується для того, щоб описати подію, що тривалий час відбувається у теперішньому часі.

Present Continuous зазвичай вказує на подію, що відбувається прямо під час мовлення.

1) Sara is doing her homework at the moment.

Сара зараз робить домашнє завдання (уявіть, що ви говорите з кимось по телефону і паралельно описується те, що зараз відбувається у вас в кімнаті).

2) Dad and me are fishing now.

Ми з татом зараз ловимо рибу.

Утворення Present Continuous

Стверджувальні речення:

I am playing
You are playing
He / she / it is playing
We are playing
You are playing
They are playing

Питання:

Am I playing?
Are you playing?
Is he / she / it playing?
Are we playing?
Are you playing?
Are they playing?

Заперечення:

I am not playing
You are not playing
He / she / it is not playing
We are not playing
You are not playing
They are not playing

Для того, щоб поставити дієслово у час Present Continuous, потрібне допоміжне дієслово to be в теперішньому часі і дієприкметник теперішнього часу (Participle I) головного дієслова.

To be в теперішньому часі має три форми:

am – 1 особа, од. ч. (I am shaving.)
is – 3 особа, од. ч. (He is reading.)
are – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They are sleeping.)

Дієприкметник теперішнього часу (Participle I) можна отримати, додавши до початкової формі значимого дієслова закінчення-ing:

jump – jumping, live – living
У питальних речень допоміжне дієслово виноситься на місце перед підметом, а значущий дієслово залишається після нього:

Why are you laughing?
Чому ти смієшся?

Are you using this dictionary?
Ви використовуєте цей словник?

У запереченнях за допоміжним дієсловом стоїть частка not. Форми is та are при цьому можуть бути скорочені до isn’t і aren’t відповідно.

Radio is not (isn’t) working.
Радіо не працює.

Вживання Present Continuous

Вказівка ​​на процес, що відбувається безпосередньо в момент розмови:

The doctor is conducting an operation now.
Лікар зараз проводить операцію.

Опис характерних властивостей людини, часто з негативним забарвленням:
Why are you always interrupting people?
Чому ти вічно перебиваєш людей?

He is always shouting at me.
Він завжди на мене кричить.

Заплановане дію в майбутньому, часто з дієсловами руху:
We are landing in Heathrow in 20 minutes.
Ми приземляємося в Хітроу за 20 хвилин.

Past Continuous — минулий тривалий час

Час Past Continuous вказує на процес, що відбувався в минулому, тобто якщо ми вживаємо Past Continuous, то ми підкреслюємо якийсь конкретний процес та вказуємо на нього.

>When you called I was taking shower.
Я приймав душ, коли ти зателефонував.

>Charlie and me were already driving home when the engine suddenly stopped.
Ми з чарлі верталися додому, коли двигун раптово заглох.

Формування Past Continuous

Стверджувальна форма:

I was playing / We were playing
You were playing / You were playing
He / she / it was playing / They were playing

Питання:

I was playing / We were playing
You were playing / You were playing
He/she/it was playing / They were playing

Заперечення:

I was not playing / We were not playing
You were not playing / You were not playing
He/she/it was not playing / They were not playing

Для того, щоб поставити дієслово у форму Past Continuous, потрібне допоміжне дієслово to be в минулому часі та дієприкметник теперішнього часу (Participle I) присудка.

To be в минулому часі має дві форми:

was – 1 і 3 особа од. ч. (I was smoking. He was eating.)
were – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They were laughing.)

У питальних реченнях допоміжне дієслово ставиться на місце перед підметом, а головне дієслово залишається після нього:

Were you sleeping when I called? You sounded drowsy.
Ти спав, коли я дзвонив? Ти здавався сонним.

Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-self (в однині) і-selves (у множині):

Особа Однина Множина
1 myself [maI’self] ourselves [auq’selvz]
2 yourself [jL’self] yourselves [jL’selvz]
3 himself [hIm’self] themselves [Dem’selvz]
3 herself [hW’self] themselves [Dem’selvz]
3 itself [It’self] themselves [Dem’selvz]
Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn’self]

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.

В українській мові це означає:
а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія переходить на дійову особу (підмет):

I cut myself. / Я порізався.
Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся.

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без займенники (поворотного або взаємного):
We met last year. / Ми познайомилися торік.
They kissed. / Вони поцілувалися.

б) зворотний займенник себе (собі,собою):
I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся.
She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню.

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником:
Look at yourself. / Поглянь на себе.
She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе.

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам собою тощо.
I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе )

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові вживається не зворотний займенник, а особистий:
I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою.
She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері.
 
2. Після деяких дієслів:

to wash – вмиватися
to dress – одягатися
to shave – голитися
to bathe – купатися
to hide – ховатися
to relax – розслаблятися
зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що людина зробила це сама:

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку.
Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом.
 
3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів:

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям!
Behave yourself! / Поводься пристойно!
Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама!
Do it yourself! / Зроби (це) сам!

Умовні речення з I wish

Дієслово wish може використовуватися в умовних реченнях для того, щоб висловити своє співчуття. Співчуття висловлюємо про якусь теперішню подію або про те, що сталося в минулому.

1. Для того, щоб висловити співчуття про теперішній час ми використовуємо Past Simple.

I wish I had a mobile phone! — Шкода, що в мене нема мобільного телефону.
I wish you were here. — Шкода, що тебе немає тут.

* Після wish дієслово to be вживаєтсья як were.

2. Past Simple ми використовуємо, щоб висловити співчуття про минуле.

I wish I had received your letter earlier. — Шкода, що я не отримав вашого листа раніше.
I wish I’d known about the party. — Шкода, що я не знав про вечірку.

3. Якщо ми хочемо вказати на те, як повинен себе вести та чи інша людина або побажати, щоб щось змінилося або трапилося в майбутньому, ми використовуємо конструкцію wish + would.

I wish you would stop talking about your trip to Las Vegas. — Я б хотів, щоб ти перестала говорити про свою поїздку до Лас-Вегаса
I wish he would go! — Хочу, щоб він пішов!

The Present Perfect Continuous tense українською (Теперішній доконано-тривалий час )

Теперішній доконано-тривалий час (THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

Головна ідея полягає в тому, що якась дія сталася в минулому (ми підкреслюємо конкрентний час у минулому) і досі відбувається.

1. Стверджувальна форма теперішнього доконаного-тривалого часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в теперішньому доконаному часі (have been, has been) і дієслово із закінченням -ing:

We have been living here for three years.
Ми живемо тут протягом трьох років.

2. Для утворення питальної форми допоміжне дієслово to have ставиться перед підметом, а інша частина часової форми – після підмета:

Have you been living here for three years?
Ви живете тут протягом трьох років?

3. Для утворення негативною форми після допоміжного дієслова to have ставиться негативна частка not:

We have not been living here for three years.
Ми не живемо тут протягом трьох років.

Thе PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Стверджувальна форма
I have been reading
He has been reading
She has been reading
It has been reading
We have been reading
You have been reading
They have been reading

Питальна форма
Have I been reading?
Has he been reading?
Has she been reading?
Has it been reading?
Have we been reading?
Have you been reading?
Have they been reading?

Негативна форма
I have not been reading
He has not been reading
She has not been reading
It has not been reading
We have not been reading
You have not been reading
They have not been reading

Вживання цього теперішнього доконаного тривалого часу

4. Теперішній доконано-тривалий час вживається:

a. Для вираження дії, яка почалося в минулому і продовжується до поточного моменту, а іноді і в момент розмови:

We have been translating this article since twelve o’clock.
Ми перекладаємо цю статтю з дванадцяти годин.

b. Для вираження дії, яка почалася в минулому, тривала протягом певного періоду і закінчилася до моменту мовлення або до певного моменту часу в теперішньому. У цьому випадку зазвичай вказується, скільки часу тривала дію:

Vincent opened his packet. “I have been doing a little sketching myself, he said.
Вінсент відкрив свій пакет. “Я і сам трохи попрацював над етюдами”, – сказав він.

English Imperative Mood — наказовий спосіб

Наказовий спосіб (THE IMPERATIVE MOOD)

1. Наказовий спосіб виражає спонукання до дії, тобто наказ, прохання, пораду, заборону, команду тощо.

In the nuclear and space era, peace supporters say: “If you want peace, defend it!”
В ядерний і космічний століття прихильники миру кажуть: “Якщо хочете миру, захищайте його!”

2. Стверджувальна форма наказового способу збігається з формою інфінітива без частки to:

Stand up! – Встань (те)!
Answer! – Відповідай (те)!
Go on reading! – Продовжуй (те) читати!

Для вираження наказу, прохання тощо, для звернення до 1-ої і 3-ї особи, вживається дієслово let; за дієсловом let слідує пряме доповнення (виражене іменником в загальному відмінку або особовим займенником в об’єктному відмінку), що позначає особу, якої стосується наказ або прохання, і інфінітив смислового дієслова без частки to:

Let him answer!
Нехай він відповідає (дайте, дозвольте йому відповісти)!

Let that student go on!
Нехай той слухач продовжує!

Let’s (let us) begin!
Давайте почнемо!

3. Негативна форма наказового способу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to do в наказовому способі та негативної частки not – do not (скорочена форма don’t) і інфінітива смислового дієслова без частки to:

Don’t go there!
He ходи туди!

Don’t let him be late!
Нехай він не запізнюється!

Don’t let them smoke here!
Нехай вони не курять тут. (Не дозволяйте, не давайте їм палити тут)!

4. Для посилення прохання перед дієсловом у наказовому способі ставиться дієслово to do:

Do read this article!
Обов’язково почитай (те) цю статтю!

Do let him take the magazine!
Дозволь (те) ж йому взяти журнал!

Future Perfect Tenses

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту.
Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу):

The bus will have left by the time we get to the station.
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде)

Формування речення Future Perfect Tenses

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова.
Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова)

I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма)

Формування питального речення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Поставити на перше місце Will
2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте)
3. have
4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів).
5. решта слів

Will he have gone by then?
Його вже не буде до того часу?

Формування заперечення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите)
2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not)
3. have
4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів)
5. інші слова