Присвійні займенники (Прикметники) POSSESSIVE PRONOUNC (POSSESIVE ADJECTIVES)

Присвійний займенник завжди стоїть перед іменником, до якого він відноситься. Будучи визначником іменника, він виключає вживання артикля перед цим іменником і відповідає на запитання чий? чия? чиє? чиї?

PERSONAL PRONOUNS
(Особисті займенники)

POSSESSIVE PRONOUNS
(Присвійні прикметники)

I
Я my мій, моя, моє, мої
You
ти, ви your твій, твоя, твоє, твої; ваш, ваша, ваше, ваші
He
він his його
She
вона her її
It
воно (не жива істота) its його, її (не жива істота)
We
ми our
наш, наша, наше, наші
They
вони their їх

Зверніть увагу на переклад слова “свій“:

I like my job Я люблю свою роботу.
You like your job Ти любиш свою роботу.
He likes his job Він любить свою роботу.
She likes her job Вона любить свою роботу.
We like our job Ми любимо свою роботу.
They like their job Вони люблять свою роботу.

Leave a comment