Pronouns: займенники в англійській мові

Займенникчастина мови, яка заміняє іменник (ім’я, назву сутності) у реченні. Вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?. Наприклад: ти, вони, ніщо, жодний, мій, той, всякий, стільки.

Займенники діляться на декілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Personal pronouns. Особові займенники.

Особові займенники вказують на осіб, інших істот, предмети, явища і поняття (я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони). Особові займенники змінюються за числами і відмінками; займенник “він” змінюється також за родами. Особовий займенник “я” вказує на розповідача (я це повинен сказати).

Називний відмінок Родовий/давальний відмінок
Однина
I я
he він
she вона
it воно, він, вона
me мені, мене
him -йому, його
her їй, її
it йому/їй, його/її
Множина
we ми
you ви, ти, Ви
they вони
us нам, нас
you вам, вас
them їм, їх

Займенник “I” завжди пишеться з великої літери. Займенники “he / she” уживаються відносно живих осіб (людей); “it” – відносно неживих предметів, абстрактних понять і тварин. Займенник “they” уживається як відносно людей, так і неживих предметів.

Наприклад:

Does he know what I want? Він знає, чого я хочу?

Tell him to call me right away. Скажи йому подзвонити мені зараз же.

Займенник “it” може мати значення “це”: “I hear а knock at the door. – I think it’s my wife. Я чую стук у двері. Здається, це моя дружина.” Може уживатися замість раніше згаданих фраз, пропозицій або навіть цілого витягу з речення наприклад: “The music stopped. He didn”t notice it. – Музика припинилася. Він не відмітив цього.” Займенник “it” часто використовується як формальний підмет в безособових реченнях, в яких говоритися про погоду, час, відстань і різні виміри.

It”s snowing. Йде сніг.

It’s very cold in the room. У кімнаті дуже холодно.

It’s three o”clock. Зараз три години.

It’s two miles to the station. До станції дві милі.

It’s twenty degrees above zero. Зараз двадцять градусів тепла.

Tags: ,

Leave a comment