Присвійні займенники (Possessive pronouns)

Присвійні займенники відповідають на питання який? чий?: мій, твій, ваш, наш, їхній, той, цей, дечий, чийсь, нічий, ніякий.

Однина
1 особа
my – мій
mine
2 особа
3 особа
his – його
his
her – її
hers
its – цього
its
Множина
1 особа
our – наш
ours
2 особа
your – твій
yours
3 особа

their їх

theirs

Приклади

1. Коли використовується приналежність до іменників, то невизначені артиклі “A” “AN” не використовуються:
This is my computer = Це мій комп’ютер.
That is his pencil = Це його олівець.
These are her videos = Це її відеомагнітофони.
This is my teacher = Це мій учитель.
This is my table = Це мій стіл.
This is her room = Це її кімната.
This is our horse = Це наша коня.

2. У заперечних реченнях до дієслова “TO BE” додається “not” = ні немає:
This is NOT my computer. Це не мій комп’ютер.
That is NOT his pencil. Той, не його олівець.
These are NOT her videos. Це не її відеомагнітофони.
Those are NOT their cars. То не їхні машини.
This is NOT my teacher. Це не мій учитель.
Those are NOT his friends. То не його друзі.
This is NOT her table. Це не її стіл.
This is NOT your room. Це не твоя кімната.
This is NOT our horse. Це не наш кінь.

3. У питальних речень дієслово “TO BE” ставиться на початку речення:
ARE these my computers? Це мої комп’ютери?
IS that my pencil? Це мій олівець?
ARE these my videos? Це мої відеомагнітофони?
ARE those my cars? То мої машини?
IS this my teacher? Це мій учитель?
ARE those his friends? То його друзі?
IS this my table? Це мій стіл?
IS this my room? Це моя кімната?
Is this our horse? Це наш кінь?

‘S – приналежність: використовується з назвами міст / країн / часом, з деякими іменниками:
Our country’s trade = Торгівля нашої країни.
After a year’s absence = Після річної відсутності.
For a week’s holyday = У тижневу відпустку.

Якщо на кінці ‘S’ або “X”, то додається тільки ( ‘):
Your dress’ color is white = Колір твого плаття, білий.
Alex’ wife is a young woman = Дружина Алекса молода жінка.

У деяких випадках притягальні займенники змінюються, не змінюючи при цьому зміст речення:
This is our book – The book is ours = Це наша книга.
This is her umbrella – The umbrella is hers = Це її парасолька.
This is their ball – The ball is theirs = Це їх м’ячик.
These are his rooms – These rooms are his = Це його кімнати.
This is my car – This car is mine = Це моя машина.
That is your bicycle – The bicycle is yours = Це твій велосипед.

Як видно з прикладів присвійні займенники змінюється, якщо його ставити в кінці речення.

Tags: , , ,

Leave a comment