The Future in the Past. Майбутнє в минулому: англійська мова.

В англійській мові є особливі форми для вираження дій, які є майбутнім з точки зору минулого. Вони називаються формами “the Future in the Past” і утворюються за допомогою допоміжних дієслів “should” і “would” з відповідним інфінітивом (без to):

1. the Future Indefinite – the Future Indefinite in the Past
– (Shall / will work – should / would work)

2. the Future Continuous – the Future Continuous in the Past
– (Shall / will be working – should / would be working)

3. the Future Perfect – the Future Perfect in the Past
– (Shall / will have worked – should / would have worked)

Всі три форми “майбутнього в минулому” вживаються в тих же значеннях, як і звичайні форми майбутнього часу, з тією тільки різницею що дія в цьому випадку є майбутнім не з моменту мови в поточний момент, а з якогось моменту в минулому. Граматичне значення англійських дієслів у формах “майбутнє в минулому” в українській мові передається дієсловами у майбутньому часі:

We knew that we should manage somehow.
Ми знали, що якось справимося.

I expected we should be having coffee after dinner as usual.
Я вважав, що ми, як завжди, будемо пити каву після обіду.

I hoped she would have got supper ready by the time we got home.
Я сподівався, що вона вже приготує вечерю до нашого приходу.

The Future in the Past Tense вживається для вираження майбутніх дій, про які йшла мова в минулому часі.

should
+ V1
would

+ He would speak.
– He would not speak.
? Would he speak?
Yes, he would. No, he would not. (No, he wouldn’t.)

Tags: ,

Leave a comment