Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous

Ми використовуємо Present Perfect Continuous, коли хочемо підкреслити процес, який почав відбуватися в минулому і досі ще продовжується. Ми звертаємо увагу на процес, а не результат як у Present Perfect. Під час вживання Present Perfect Continuous завжди зазначається проміжок часу, протягом якого подія відбувалася.

+
I (we, you, they) have been writing
He (she, it) has been writing


I (we, you, they) have not been writing
He (she, it) has not been writing

?
Have I (we, you, they) been writing?
Has he (she, it) been writing?

Вживається:

1. Для опису дії, яка почалася в минулому, відбувалася протягом якогось часу і нині ще продовжується.

She has been working here for five years.
Вона працює тут п’ять років.

2. Може також вживатися для вираження дії, яка відбувалася протягом деякого часу в минулому і закінчилася до поточного моменту.

What articles have you been translating up to now?
Які статті ви перекладали до нині?

Here you are at last! I have been looking for you.
От і ви нарешті! Я вас шукав.

Present Perfect Simple

Відрізняється від Present Perfect Continuous тим, що нас цікавить результат, а не процес:

For four years he has been working at his subject.
Він працює над своєю темою вже протягом чотирьох років.

I have lived here for four years.
Я живу тут чотири роки.
(Я жив і живу тут.)

Present Perfect Continuous не вживається з дієсловами, що виражають почуття, сприйняття, а також з дієсловами to be, to belong, to consist і деякими іншими. Замість Present Perfect Continuous в цих випадках вживається Present Perfect.

Tags: , , , ,

Leave a comment