The Past Perfect Continuous Tense: Минулий доконанкий тривалий час в англійській мові

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієприкметник головного дієслова:

+
I (we, you, they, he, she, it) had been writing


I (we, you, they, he, she, it) had not been writing

? Had I (we, you, they, he, she, it) been writing?

Вживання та переклад Past Perfect Continuous.
Past Perfect Continuous вживається:

1. Для вираження дії, що сталася у минулому і тривала певний період часу, і закінчилася (або могла ще тривати) до настання другої, більш пізньої дії, що трапилася у минулому. Ця друга, більш пізня дія виражається в Past Indefinite. Past Perfect Continuous переводиться на російську мову дієсловом у минулому часі, звичайно недоконаного виду:

I had been writing my exercises for two hours when my friend came.
Я писав вправи (минула дію) дві години (період часу), коли прийшов мій друг (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія закінчилася або могла ще тривати).

The new turbine had been working for several hours before we gave it a full load.
Нова турбіна працювала (минула дія) кілька годин (період часу) до того, як ми дали їй повне навантаження (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія не закінчилася).

The new pump had already been working for two hours when we stopped it for examination.
Новий насос працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії), коли ми його зупинили для огляду (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія припинилося).

2. Past Perfect Continuous вживається також для вираження дії, яка тривала деякий період часу в минулому і закінчилася (або ще триває) до даного моменту в минулому. При вказівці даного моменту в минулому вживається прийменник by:By three o’clock the new pump had been working for two hours.
До третьої години (вказує на час у минулому) насос вже працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії).

Як видно з прикладів, при вживанні Past Perfect Continuous, як правило, вказується (чи мається на увазі), скільки часу дія в минулому тривала до настання іншої минулої дії або моменту в минулому. Тому Past Perfect Continuous зазвичай вживається з такими значеннями часу, як for … hours (days, weeks, months, years і т. д.) протягом … годин (днів, тижнів, місяців, років і т. д.); since 1960 з 1960 року і т. п.

Tags: , ,

2 comments

  1. Хотіла зрозуміти вживання часів через інфо на вашому сайті, але не видно тект, бо реклама закриває частину тексу. Дуже неприємно……………Рекламу закриваю, а тоді з я вляється інша……………..

  2. ох, дякую вам! Не помітили, вже виправляємо

Leave a comment