Майбутній час “The Future Continuous”

Стверджувальна форма: Subject + will + be + V(ing)
Заперечна форма: Subject + won’t + be + V(ing)
Питальна форма: Will (Shall) + Subject + be + V(ing)

Час Future Continuous вживається для опису:

1. Дії, яка буде відбуватися у певний момент часу в майбутньому, який може бути визначений:

 • часом
 • іншою майбутньою дією в Present Indefinite
 • іншою одночасною дією в Present Continuous
 • контекстом чи ситуацією

2. Тривалою дією, яка буде відбуватися в певний період часу в майбутньому.

Додаткові випадки вживання:

3. Дії у майбутньому, яка ймовірно відбудеться при звичайному перебігу подій (на відміну від запланованої дії, де вживається Present Continuous (to be going to)).ґ

Детальніше

1. Для вираження майбутньої дії, яка почнеться до певного моменту в майбутньому і все ще буде продовжуватися в цей момент, який може бути визначений:

а) часом, наприклад:

 • at noon опівдні
 • at midnight опівночі
 • at that moment у цей момент
 • at five o’clock о п’ятій годині
 • at 3 o’clock tomorrow завтра о 3 годині

Наприклад:

 • In an hour I’ll be flying over the sea. Через годину я буду летіти над морем.
 • I’ll be waiting for you at 9 o’clock tomorrow. Я буду чекати тебе завтра о 9 годині.
 • Just think. This time tomorrow I’ll be lying on the beach. Тільки подумай. Завтра в цей же час я буду лежати на пляжі.

б) Іншою  дією у майбутньому, яка виражена дієсловом у Present Indefinite у підрядних реченнях умови або часу: if якщо, on condition that за умови якщо тощо або часу: as в той час як, коли, until (till) до тих пір, поки … не, before перш ніж, while у той час як, поки, when коли і т.п., наприклад:

 • When I come back, they will be sleeping. Коли я повернуся, вони будуть спати.
 • When I reach London it will probably be raining. Коли я доїду до Лондона, ймовірно буде йти дощ.

в) Іншою тривалою одночасною дією (яка буде відбуватися протягом однакового проміжку часу), яка виражається в Present Continuous (Future Continuous в головному реченні і Present Continuous):

 • While my mother is reading a book I shall be playing the piano. Доки мама буде читати книгу, я буду грати на піаніно.

г) Конкретні посилання на майбутній час, про які можна здогадатися з контексту або ситуації:

 • He will be meeting us at the station. Він зустрічатиме нас на вокзалі.
 • Good luck with the exam. I’ll be thinking of you. Удачи тебе на іспиті. Я буду думати про тебе.

2. Для вираження тривалої дії, яка буде відбуватися у певний період часу у майбутньому, не обов’язково безперервно протягом усього цього періоду. Час дії зазвичай пояснюється словами:

 • all day (long) весь день
 • all day tomorrow завтра весь день
 • all summer все літо
 • the whole evening весь вечір
 • from five till eight з п’яти до восьми
 • in June в червні

Наприклад:

 • I’ll be studying all day tomorrow. Я буду займатися весь день завтра.
 • We’ll be playing all morning. Ми будемо грати весь ранок.
 • He will be writing a play during the summer. Він писатиме п’єсу влітку.

3. Для вираження майбутньої дії, яка ймовірно відбудеться при звичайному  перебігу подій.

 • I’m leaving tomorrow. (Present Continuous) Я їду завтра. (дію заплановано)
 • I’ll be seeing him there tomorrow. (Future Cont.) Я побачу його там завтра. (він зазвичай буває там)
 • He’ll be going to school soon. Він піде в школу скоро.
 • Now we’ll be meeting every day. Тепер ми будемо зустрічатися кожен день.

Tags: , ,

One comment

 1. просто супер

Leave a comment