Вживання Past Simple Tense

Past Simple використовується для вираження дії, що сталася у минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під час розмови про події у минулому.

Past Simple вживається:

1. Для вираження дії, що регулярно відбувалася у минулому:

Last winter I spent a lot of time in the library. – Минулої зими я проводив багато часу в бібліотеці.

While she was in St.-Petersburg, she wrote us letters every week. Коли вона була в Санкт-Петербурзі, вона писала нам листи щотижня.

Окрім того, для вираження звичайної дії в минулому замість Past Simple дуже часто вживаються:

а) used to + інфінітив (Зворот used to):

– I used to swim a lot in summer but I don’t go swimming any more.
– Ann used to have headaches, now she feels quite well.

б) would + інфінітив без to:

She would usually be happy when she returned home after a long trip – Вона зазвичай була щасливою, коли поверталася додому після довгої подорожі.

в) be used to / get used to

I get used to going shopping on Saturday.

2. Для вираження дії в минулому, що відбулася протягом деякого проміжку часу в минулому.

а) час  дії може бути виражено за допомогою слів: yesterday вчора, last week минулого тижня, an hour ago годину тому, the other day днями, on Monday в понеділок, in 1917 в 1917 році, during the war під час війни тощо:

The ship arrived yesterday. Корабель прибув вчора.
The negotiations ended last week. Переговори закінчилися минулого тижня.
Чи не came at six o’clock. Він прийшов о шостій годині.

б) час здійснення дії може бути виражений також за допомогою підрядного речення:

Не called when I was at the Institute. – Він заходив, коли я був в інституті.

в) про час здійснення дії явно може не бути вказано у реченні:

I got the pen in Penza. – Я купив цю ручку в Пензі (мається на увазі: коли я був у Пензі).

3. Для вираження простого факту в минулому.
The house stood on the hill. – Будинок стояв на пагорбі.
What did you say? – Що ви сказали?

4. Для вираження послідовності минулих дій:
He came to the table, took a pen and started writing. – Він підійшов до столу, взяв ручку і почав писати.

Висновки щодо вживання Past Simple Tense

  1. Звичайна регулярна дія в минулому.
  2. Дія, що сталася в минулому протягом якогось часу.
  3. Простий факт у минулому.
  4. Послідовні дії у минулому.

Tags: , , ,

One comment

  1. я нічого не поняла

Leave a comment