Вживання артиклів в англійській мові (a/an/the)

Вирішив для себе написати невеличкий мануал про вживання артиклів у англійській мові, оскільки я якось про це і ніколи не читав, не вчив. Коментуйте, будь ласка!

Артикль — це частина мови, яке визначає певні особливості іменника.

В англійській мові існує два види артиклів: the і a/an.

 • Артикль the ми вживаємо з конкретними, визначеними іменниками.
 • Артикль a/an ми вживаємо з невизначеними іменниками.

the = визначений артикль
a/an = невизначений артикль

Приклади

1. Якщо ми кажемо “Let’s read the book”, то ми маємо на увазі певну, відому для всіх книгу.

2. Якщо “Let’s read a book”, то маємо на увазі будь-яку книгу, не конкретну.

Коли ми не вживаємо артикль:

1. Артикль не вживається перед незліченними іменниками, що означають абстракті поняття:

He likes music.

2. Перед незліченними іменниками, що означають речовину, масу, якщо не вказується кількість цієї речовини:

I prefer hot and strong coffee to tea.

3. Перед іменниками в множині, якщо в однині перед ними вживається невизначений артикль:

There is a book on the table.
There are books on the table.

4. Перед іменниками, що визначаються кількісним числівником, присвійні
або вказівним займенником чи словами North (ern), South (ern), West (ern), а іноді словами
last, next:

This work must be done today.Ця робота повинна бути зроблена сьогодні.
Our messroom is on the second floor.
Наша їдальня на третьому поверсі.
I’ll come to your place next week. Я до вас прийду на наступному тижні.

5. Перед назвами країн, континентів, міст, вулиць, гір, островів, озер тощо, а також перед іменами та прізвищами:

– I lived in Gorky Street in Moscow.
Я жив на вулиці Горького в Москві.
– Elbrus is the highest mountain in the Caucasus.
Ельбрус-найвища гора на Кавказі.

Але є виключення, наприклад: the USA.

6. Перед назвами пори року, місяців, днів тижня:

– Usually students have no classes in summer.
У студентів влітку зазвичай не буває занять.

7. Перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, college,
hospital та ін, коли вони мають абстрактне значення:

– My son goes to school.
Мій син навчається в школі.
– Dinner is always ready at two.
Обід завжди готовий у дві години.

Tags: , , ,

12 comments

 1. Богдан

  Дякую, допомогло.

 2. Богдаша

  артикль не употребляется, если:
  1)если перед существительным (іменник) стоит no или not
  2)В тексте называя предмет впервые, мы сначала говорим a, потом the (This is a book. The book is interesting) (This is coffee. The coffee is hot)
  3)Если этот предмет единственный в своём роде (The sun)
  4)Конструкции There is a…. Where is the…. пишутся с такими артиклями, их надо запомнить
  5)Если употребляем обстоятельство места (обставина місця), всегда употребляем the: On the table
  6)Ну и еще куча правил, потом может напишу)

 3. Це що не можна було всі випадки написать?
  Перед тим як писать вивчи все досконало!

 4. Артикль не вживається:
  у виразах from morning till night, to go to school, at home, at table, at night, by tram, by heart, day after day.

 5. Поможітити будь ласка роставити в реченнях артиклі
  a і the

 6. Поможітити будь ласка роставити в реченнях артиклі
  a і the
  This is … book.It is my …book.It this you ….pencil?

 7. This is a book.It is my book.IS It your pencil?IT is a pencsil.

 8. Дякую ви дуже мені допомогли

 9. Допоможіть вставити артиклі IS this … interesting book?

 10. IS this an interesting book

 11. the black sea, the Dnipro, the lake Otario, the Atlantic Ocean – де тут помилка?

 12. Богдан

  the Black Sea, the Dnipro, lake Otario, the Atlantic Ocean

  в назвах озер ставлять нульовий артикль

Leave a comment