Герундій. The Gerund \ Функції герундія

У реченні герундій може бути:

1. Підметом.

Smoking is not allowed here.
Курити (Куріння) тут не дозволяється.

2. Означенням.

There are different ways of obtaining this substance.
Існують різні способи одержання цієї речовини.

3. Іменною частиною присудка.

His hobby is driving a car.
Його хобі – водіння (водити) машини (у).

4. Прямим додатком.

The car needs repairing.
Машина потребує ремонту (Машину потрібно ремонтувати).

У вищенаведених функціях герундій перекладається іменником або інфінітивом.

5. Прийменниковим додатком.

They spoke about their travelling.
Вони говорили про свою подорож (те, як вони подорожували).

У цій функції герундій перекладається іменником або підрядним реченням.

6. Обставиною.

Learning rules without examples is of little use.
Вивчення правил (вивчати правила) без прикладів приносить мало користі.

I like reading.
Я люблю читання (читати).

Think before answering.
Подумай перш ніж відповісти.

By doing that you’ll save a lot of time.
Роблячи це, ти зекономиш багато часу.

I am tired of waiting.
Я втомився від очікування (втомився чекати).

The floor of the room needs painting.
Підлога цієї кімнати потребує фарбування (потрібно пофарбувати).

Everybody laughed on hearing his answer.
Всі розсміялися, почувши (коли почули) його відповідь.

Thank you for coming.
Дякуємо за те, що ви прийшли.

He is proud of having won in the tournament.
Він пишається тим, що переміг у турнірі.

She is sorry for being late.
Вона шкодує, що запізнилася.

He run without stopping.
Він біг, не зупиняючись.

Before going to bed, she locked the door.
Перед тим, як лягти спати, вона замкнула двері.

У цій функції герундій перекладається іменником з прийменником, дієприслівником, підрядним реченням.

One comment

  1. Ґерундій рулить!!!)))))

Leave a comment