Pronouns. Займенники в англійській мові.

Слово, що позначає предмет або ознаку предмета, але не називає його, називається займенником. Займенники діляться на кілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

There is, there are. Зворот “there is, there are.” Pronouns some, any, no.” Займенники “some, any, no.”

Для вказівки на те, що мають на увазі певну кільк

ість (декілька) обчислюваних предметів або певну кількість речовини, в англійській мові в стверджувальних реченнях вживається займенник “some“, а в питальних і заперечних – “any“. Ці займенники зазвичай вимовляють без наголосу і не допускають вживання будь-яких артиклів перед іменником.

+ some-декілька, трохи
? any-скільки-небудь
no-ні, анітрохи
not any-ні, анітрохи

Take some glasses from that shelf.
Візьміть кілька склянок на тій полиці.

Pour some water in them.
Налийте в них воду.

Don’t take any books from the case.
Не беріть книг з шафи.

Have you got any money?
У тебе є хоч трохи грошей.

Займенник “any“, у свою чергу, може вживатися в стверджувальних реченнях в значенні “будь-який”, наприклад: Take any cup you like. Бери будь-який кухоль, який тобі подобається.

Займенник “no” має негативне значення “ніякий” і пояснює іменник, наприклад:

There is no milk in the jug.
В глечику немає молока.

He has no friends.
У нього немає (ніяких) друзів.

There are no new words in the text.
У тексті немає (ніяких) нових слів.

Якщо хочуть підкреслити наявність або відсутність будь-якого предмета або особи в певному місці, речення починають конструкцією “there is / there are (у множині)”, за якою слідує іменник, що позначає цю особу або предмет та обставину місця. Перекладати таку конструкцію починають з обставини місця:

There are many English books in his library.
У його бібліотеці багато англійських книг.

There is a chair at the table.
Біля столу стоїть стілець.

Форма дієслова “to be” в таких конструкціях узгоджується з першим наступним за ним іменником.

There is a dictionary and some books on the shelf.
На столі знаходиться словник і кілька книг.

There are flowers and a box of chocolates on the table.
На столі квіти і коробка шоколадних цукерок.

Щоб поставити запитання, потрібно поставити дієслово “to be” на перше місце.

Are there any letters for me?
Для мене є листи?

Is there milk or juice in the jug?
В глечику молоко чи сік?

How many books are there in your library?
Скільки книг у твоїй бібліотеці?

Заперечення можна утворити двома способами: за допомогою заперечного займенника “no” або ж заперечної частки “not” та займенника “any”.

There is no note for you.
Тобі немає ніякої записки.

There isn’t any news in her letter.
У її листі немає ніяких новин.

Leave a comment