UNIT 1. Модальні дієслова.

UNIT 1. Модальні дієслова.

В англійській мові існує група так званих модальних дієслів. Модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в поєднанні з інфінітивом смислового дієслова і називаються також дієсловами недостатніми, тому що не мають всіх часових форм, які мають інші дієслова.

Властивості модальних дієслів:

1. Модальні дієслова не мають закінчення s в третій особі однини.

He can read well.

2. Для утворення питальних речень модальні дієслова не вживаються з допоміжними дієсловами.

Can you speak English? (Do you speak English?)

3. Після модальних дієслів інфінітив смислових дієслів вживається без частки to.

He must go home right now.

Модальні дієслова та їх еквіваленти

Present

Past

Future

Can (можу, вмію)
Вживається для вираження можливості або здатності здійснювати дію.
Може виражати дію щодо теперішнього і майбутнього часу.

Can
I can do it now.
Я можу зробити це зараз.
He can finish this work next week.
Він може закінчити свою роботу наступного тижня.

Could

I could swim very well, when I was six.
Я міг добре плавати, коли мені було 6 років.

Не
вживається

to be able to (бути в змозі)
Є еквівалентом can. Вживається замість форм дієслова can, яких бракує.

am / are / is able to
I
m able to do it now.
Я в змозі зробити це зараз.

was / were
able
to

I was able to do it yesterday.
Я зміг зробити це вчора.

will be able
I
will be able to do it tomorrow.
Я зможу зробити це завтра.

MAY, MIGHT (МОЖЕ БУТИ, МОЖЛИВО)
Вживається для вираження припущень, які стосуються теперішнього або майбутнього.

May
He
may know her address.
Він, можливо, знає її адресу.
He may come to London next summer.
Він, можливо, приїде до Лондона наступного літа.

Не
вживається

Не
вживається

Must
Висловлює необхідність у здійсненні дії з особистих міркувань.
Перекладається – повинен, потрібно, треба.

Must
I
must do it now.
Я повинен зробити це зараз.
I must go there tomorrow.
Я повинен піти туди завтра.

Не
вживається

Не
вживається

have to
(повинен або доведеться)
виражає необхідність здійснення дії в силу певних обставин.
Вживається замість відсутніх форм дієслова must.

have to
has
to
I have to do it now.

Я повинен зробити це зараз.

had to
I had to do it yesterday.
Мені довелося зробити це вчора.

will have to
I will have to do it tomorrow.
Мені доведеться зробити це завтра.

Shouldought to
(повинен, слід)
виражає моральний обов’язок чи пораду.

should / ought to
You should do it now.
Вам слід зробити це зараз.

Не
вживається

Не
вживається

ДІЄСЛОВО HAVE TO

Дієслово to have to висловлює необхідність чи обов’язковість вчинення дії, зумовленої обставинами.

I have to go now. Мені потрібно йти зараз.

Вживання

Affirmative

I / we / you / they

have to

do work

he / she / is

hes to

go

Questions

Do

I / we
you / they

have to

do work

Do
es

he / she / is

have to

go

Negative

I / we
you / they

do not

have to

do work

he / she / is

does not

have to

go

He starts to work at 7 oclock, so he has to get up at 6. Він починає працювати о 7 годині, тому йому необхідно встати о 6.

What time do you have to go to the dentist tomorrow? О котрій годині Вам необхідно піти завтра до дантиста?

I am not working tomorrow, so I do not have to get up early. Я не працюю завтра, тому мені не потрібно (немає необхідності) вставати рано.

ДІЄСЛОВО CAN

Дієслово can виражає фізичну чи розумову здатність, уміння або можливість.

I can read English. Я можу (вмію) читати англійською.

Формування

Affirmative / Negative

Questions

Short answers

I / we
you
they he
she
it

can
cannot
(cant)

do
play
see
come

Can

I / we
you
they he she it

do
play
see
come

Yes

I / we
you
they he
she
/ it

can

No

cant

Can you swim? Ти вмієш плавати?

I can speak English but I cant speak Spanish. Я можу говорити англійською мовою, але я не можу говорити по-іспанськи.

ПРОСТЕ ТЕПЕРІШНЄ І ТЕПЕРІШНЄ ПОДОВЖЕНЕ

(PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS)

Деякі дієслова, що виражають почуття, сприйняття і розумовий стан, а також деякі інші дієслова не вживаються в Continuous. Ці дієслова, на відміну від дієслів, що вживаються в часах групи Continuous, не можуть виражати дію або стан як процес, що відбувається в певний момент. Такі дієслова також називають NonAction (Stative) Verbs.

Стан

Емоції

Почуття

be бути

love любити

hate ненавидіти

like подобатися

Dislike не подобатися

hear чути

see бачити

feel відчувати

taste мати смак

smell нюхати

sound звучати

Необхідність /
перевага

Розумовий стан

Володіння

want хотіти

need потребувати

prefer віддавати перевагу

agree погоджуватися

disagree не погоджуватися

understand розуміти

know знати

remember пам’ятати

believe вірити

think думати

have мати

own володіти

belong належати

owe бути зобов’язаним

cost коштувати

The music sounds romantic.

The book belongs to me.

I prefer black coffee.

Однак деякі Nonaction Verbs можуть вживатися в Continuous тільки з іншим значенням:

He is having breakfast. (дієслово have втрачає своє первинне значення).

He had a dog and two cats. (= possess)

I am tasting the bread. (Я пробую хліб).

It tastes good. (Він смачний).

I am thinking about English Grammar. (Я думаю / розмірковую над англійською граматикою).

I think it is interesting. (Я думаю / думка / це цікаво).

Leave a comment