Дієслово (The Verb) \ Інфінітив

Інфінітив являє собою неособисту форму дієслова, яка тільки називає дію. Він не має ні особи, ні числа і відповідає невизначеній формі дієслова в українській мові. У словнику дієслово дається зазвичай у формі інфінітиву. Формальною ознакою інфінітиву є частка to.

За способом утворення II і III форм всі дієслова англійської мови діляться на правильні (стандартні) і неправильні (нестандартні).

I II III IV
to ask
to write
asked*
wrote
asked*
written
asking
writing

* Правильні дієслова утворюють форми минулого невизначеного часу (Past Indefinite) і дієприкметника II за допомогою додавання суфікса-ed (-d) до основи дієслова. Дієприкметник I утворюється шляхом додавання суфікса-ing до основи як правильних, так і неправильних дієслів.

Leave a comment