Артикль.

Артикль є одним з визначників іменника і ставиться перед іменником або перед словами, які є визначеннями до нього.

Невизначений артикль a (an – перед словами, що починаються з голосної) походить від числівника one і означає один з багатьох, якийсь, будь-який.

I am a student. Я студент (один з багатьох).

This is an apple. Це – яблуко (якесь одне з багатьох).

Якщо перед іменником в однині стоїть невизначений артикль, то в множині він опускається.

This is a book. Це книга. There are books. Це книги.

Таким чином, невизначений артикль a (an) може вживатися тільки перед іменниками в однині.

Визначений артикль the походить від вказівного займенника that. Часто перекладається словами цей, ця, це, ці. Вживається перед іменниками, як в однині, так і в множині.

Визначений артикль вживається:

1. Коли йдеться про певну особу чи предмет.

Where is the pen? Де ручка? (відома нам)

2. Перед іменником, якщо йому передує прикметник у найвищому ступені або порядковий числівник.

What is the longest river in the world? Яка найдовша річка у світі? He was the first to come. Він першим прийшов.

3. Перед географічними назвами (назвами океанів, морів, річок, гірських хребтів, частин світу, тощо.).

The Indian ocean, the Baltic sea, the North, the Thames, the Alps.

4. Перед іменниками, єдиними у своєму роді.

What is the brightest mountain in the world? Яка гора в світі найяскравіша?

5. У ряді виразів, таких як: in the morning, in the evening, in the afternoon, тощо.

Нульовий артикль.

Артиклі не вживаються:

1. Якщо який-небудь іменник вживається в самому узагальненому значенні.

Crime is a problem in most big cities. (Злочинність як така, а не якийсь конкретний злочин.)

Life has changed a lat in the last to year. (Життя як таке, взагалі.)

2. Перед власними іменами: England, Ukraine, London, Mr.Johnson, Tuscany. Однак перед прізвищами, що вживаються у множині для позначення членів однієї і тієї ж сім’ї, вживається визначений артикль. The Johnson’s. Сім’я Джонсонів.

3. Перед назвами пір року, місяців і днів тижня. He always go the South in summer. Він завжди йде на Південь влітку. English classes are on Monday. Англійські курси в понеділок.

One comment

  1. Instagram is much more streamline as a photograph discussing solution and I utilize them
    on a regular basis – while on Twitter, you can easily snap a picture, caption stated image, and share it on your Twitter feed –
    as it happens. It can be seen by a lot of Bing users and you also can
    make from information technology through page views.
    16-yr old Canadian pop- R&B singer Justin Bieber shows down a street sign that is comparable to their name.

Leave a comment