Іменник (The Noun).

Іменник – частина мови, що позначає предмет і відповідає на питання: хто це? (Who is this?) або що це? (What is this?)

За своїм значенням іменники діляться на власні (John Black – Джон Блек, Great Britain – Великобританія) і загальні (a table – стіл, snow – сніг, freedom – свобода).

Загальні поділяються на конкретні (a book – книга) і абстрактні (joy – радість), істоти (a cat – кіт) і неістоти (a cup – чашка).

Іменники також поділяються на обчислювальні (a house – будинок, houses – будинки) і необчислювані (bread – хліб, advice – порада, weather – погода, furniture – меблі та ін.)

Увага! Більшість іменників в англійській мові вживаються з артиклями.

Leave a comment