Утворення іменників у множині.

Основним способом утворення іменників у множині є додавання закінчення – s або -es до форми іменника в однині.

-s -es
a bag – bags
a cat – cats
a rose – roses
a glass – glasses
a fox – foxes
a watch – watches
a bush – bushes

Іменники, що закінчуються на -y з попередньою приголосною, утворюють множину шляхом додавання закінчення -es, причому змінюється на -i. Наприклад, a dictionary – dictionaries.

Але: a boy – boys, a day – days (перед стоїть голосна). Деякі іменники, що закінчуються на -f, -fe, утворюють множину шляхом зміни -f на -v і додаванням закінчення -es.

a half – halves
a wolf – wolves
a wife – wives

Але: roof – roofs, safe – safes.

Ряд іменників утворюють форму множини особливим чином.

одн. множ.
man
woman
foot
tooth
goose
mouse
child
sheep
deer
datum
phenomenon
men
women
feet
teeth
geese
mice
children
sheep
deer
data
phenomena


Leave a comment