Конверсія

Конверсія – це спосіб утворення нових слів іншої частини мови без зміни форми слова, без допомоги словотворчих елементів.

Наприклад, від іменника work (робота) утворилося дієслово to work (працювати), а від прикметника wet (вологість) – дієслово to wet (зволожувати). Якщо такого роду слова – конверсиви – зустрічаються в тексті, і відразу не можна визначити їх належність до тієї чи іншої частини мови, то необхідно визначити функціональні особливості даного конверсиву, іншими словами – з’ясувати, яким членом речення воно є. Слід також звертати увагу на супутні даними словами прийменники, артиклі тощо. Наприклад. The result of the match was 1:0 to England.(The result – іменник: наявність артикля, функція підмета) Heavy rains result in floods (Result – дієслово: функція присудка).

Традиційно в словнику наводиться весь комплекс значень якого-небудь слова (іменника, прикметника, дієслова). Однак немає сенсу читати всю словникову статтю поспіль: спочатку потрібно визначити, якою частиною мови є дане слово, виходячи з його лексико-граматичних ознак і перш за все функції в реченні, і лише потім шукати в словнику відповідне лексичне значення і підбирати варіант перекладу, який найкраще підходить.

Tags:

Leave a comment