Сполучення іменників без прийменників (ланцюжки іменників)

У поєднанні іменників без прикметників опорним словом є не перший (як в українській мові: завідувач кафедри; швидкість вітру), а останній іменник. Іменники ліворуч від нього виконують функцію визначення, тобто відповідають на питання what / which / what kind / whose? (який / яка / чий?) і передаються українською мовою або за допомогою прикметника, або іменника в непрямому відмінку:

ocean floor – дно океану

ocean current – океанічна течія

surface current velocity – швидкість поверхневої течії

air mass – повітряна маса

air mass density – щільність повітряної маси

temperature drop – падіння температури

water drop temperature – температура краплі води

Tags:

Leave a comment