Відмінювання іменників.

У сучасній англійській мові іменник має два відмінка: загальний і присвійні. Іменник в загальному відмінку не має спеціальних закінчень, його відношення до інших слів у реченні визначається місцем в реченні і смислом.

The student asked the teacher. Студент запитав викладача.

The teacher asked the student. Викладач запитав студента.

Іменник в присвійний відмінку позначає належність предмета особі чи іншому предмету і служить визначенням до іншого іменника. Присвійні відмінок утворюється шляхом додавання ‘s до форми однини іменника і до форми множини.

the student ‘s room – кімната студента

Ann ‘s book – книга Ані

the students ‘room – кімната студентів

girls ‘books – книги дівчаток

Інші значення українських відмінків в англійській мові передаються поєднанням іменника з прийменником.

to the student – студенту

by the student – студентом

about the student – про студента і т.д.

Leave a comment