Прислівник (The Adverb).

Прислівник – частина мови, яка вказує на ознаку дії або на обставини, за яких відбувається дія. Прислівник відноситься до дієслова і відповідає на питання як? де? коли? відбувається дія.

Прислівник може також відноситися і до прикметника і до іншого прислівника He speaks loudly. Він говорить голосно. He i s never late. Він ніколи не запізнюється. I do not know where you live. Я не знаю, де ви живете. She is a very good friend. Вона – дуже хороший друг.

За значенням прислівники поділяються на такі групи.

1. Прислівники способу дії: well – добре, badly – погано, quickly – швидко та ін

2. Прислівники часу: yesterday – вчора, today – сьогодні, tomorrow – завтра, always – завжди, never – ніколи, lately – недавно, then – тоді й ін

3. Прислівники місця: above – нагорі, вище, below – внизу, outside – зовні, inside – всередині, here – тут, there – там і ін

4. Прислівники міри і ступеня: very – дуже, much – багато, little – мало, too – занадто, nearly – майже та ін

Ступені порівняння прислівників.

Багато прислівників (в основному прислівники способу дії) мають ступені порівняння: звичайний, вищий та найвищий, які утворюються також як і ступені порівняння прикметників.

Звичайний ступінь      Вищий ступінь            Найвищий ступінь

1.Односкладові прислівники і прислівники early.

fast – швидко                  faster – швидше            (The) fastest – найшвидше

soon – скоро                    sooner – скоріше          (The) soonest – найскоріше

early – рано                      earlier – раніше            (The) earliest – найраніше

2. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфікса – ly.

clearly – ясно      more clearly – ясніше      (The) most clearly – найясніше

.                         less clearly – менш ясно  (The) least clearly – найменш ясно

3. Прислівники well – добре, badly – погано, much – багато, little – мало,

far – далеко утворюють ступені порівняння від інших коренів.

well – добре                    better – краще           (The) best – найкраще

badly – погано              worse – гірше            (The) worst – найгірше

much – багато               more – більше           (The) most – найбільше

little – мало                    less – менше              (The) least – найменше

far – далеко                   farther – далі             (The) farthest – найдалі

.                                         further – далі             (The) furthest – найдалі

Tags: , ,

Leave a comment