Дієслово (The Verb)

Дієслово – частина мови, яка позначає дію або стан особи або предмета. Дієслово в англійській мові володіє набагато більш складною, ніж в українській, системою видочасових форм. Ця система охоплює особисті форми (Finite Forms) і неособисті форми (Non – finite Forms).

Особисті форми дієслова виражають наступні категорії: особа, число, час, вид, стан, спосіб. Особиста форма, як і в українській мові, в реченні завжди вживається як функція присудка. We live in Ukraine. Ми живемо в Україні.

До неособистих форм дієслова належать інфінітив (Infinitive), герундій (Gerund), дієприкметник (Participle). Неособисті форми дієслова не мають категорій особи, числа, часу і способу. Тільки деякі з них виражають стан і вигляд.

Основні дієслівні форми.

Англійськє дієслово має 4 форми.

I II III IV
інфінітив
Infinitive
минулий невизначений час
Past Indefinite
дієприкметник II
Participle II
дієприкметник I
Participle I (- ing форма)
to write

to develop

wrote

developed

written

developed

writing

developing

Інфінітив (1).

Інфінітив являє собою неособисту форму дієслова, яка тільки називає дію. Він не має ні особи, ні числа і відповідає невизначеній формі дієслова в українській мові. У словнику дієслово дається зазвичай у формі інфінітиву. Формальною ознакою інфінітиву є частка to.

За способом утворення II та III форм всі дієслова англійської мови діляться на правильні (стандартні) і неправильні (нестандартні).

I II III IV
to ask

to write

asked *

wrote

asked *

written

asking

writing

* Правильні дієслова утворюють форми минулого невизначеного часу (Past Indefinite) і дієприкметника II за допомогою додавання суфікса -ed (-d) до основи дієслова. Дієприкметник I утворюється шляхом додавання суфікса -ing до основи як правильних, так і неправильних дієслів.

Tags: , , , , , , ,

One comment

  1. This is perfect material,i am satisfied

Leave a comment