Future Perfect Tenses

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту.
Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу):

The bus will have left by the time we get to the station.
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде)

Формування речення Future Perfect Tenses

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова.
Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова)

I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма)

Формування питального речення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Поставити на перше місце Will
2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте)
3. have
4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів).
5. решта слів

Will he have gone by then?
Його вже не буде до того часу?

Формування заперечення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите)
2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not)
3. have
4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів)
5. інші слова

Tags: ,

Leave a comment