The Present Perfect Continuous tense українською (Теперішній доконано-тривалий час )

Теперішній доконано-тривалий час (THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE)

Головна ідея полягає в тому, що якась дія сталася в минулому (ми підкреслюємо конкрентний час у минулому) і досі відбувається.

1. Стверджувальна форма теперішнього доконаного-тривалого часу утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в теперішньому доконаному часі (have been, has been) і дієслово із закінченням -ing:

We have been living here for three years.
Ми живемо тут протягом трьох років.

2. Для утворення питальної форми допоміжне дієслово to have ставиться перед підметом, а інша частина часової форми – після підмета:

Have you been living here for three years?
Ви живете тут протягом трьох років?

3. Для утворення негативною форми після допоміжного дієслова to have ставиться негативна частка not:

We have not been living here for three years.
Ми не живемо тут протягом трьох років.

Thе PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Стверджувальна форма
I have been reading
He has been reading
She has been reading
It has been reading
We have been reading
You have been reading
They have been reading

Питальна форма
Have I been reading?
Has he been reading?
Has she been reading?
Has it been reading?
Have we been reading?
Have you been reading?
Have they been reading?

Негативна форма
I have not been reading
He has not been reading
She has not been reading
It has not been reading
We have not been reading
You have not been reading
They have not been reading

Вживання цього теперішнього доконаного тривалого часу

4. Теперішній доконано-тривалий час вживається:

a. Для вираження дії, яка почалося в минулому і продовжується до поточного моменту, а іноді і в момент розмови:

We have been translating this article since twelve o’clock.
Ми перекладаємо цю статтю з дванадцяти годин.

b. Для вираження дії, яка почалася в минулому, тривала протягом певного періоду і закінчилася до моменту мовлення або до певного моменту часу в теперішньому. У цьому випадку зазвичай вказується, скільки часу тривала дію:

Vincent opened his packet. “I have been doing a little sketching myself, he said.
Вінсент відкрив свій пакет. “Я і сам трохи попрацював над етюдами”, – сказав він.

One comment

  1. Thanks!!!

Leave a comment