Модальне дієслово Dare

Модальне дієслово Dare, як і модальне дієслово Need, іноді називають напівмодальним (semi-modal), воно на межі між модальним і повнозначним дієсловом.

Форми модального дієслова Dare:

Модальне дієслово Dare має тільки дві форми: dare для сьогодення і dared для минулого часу.

Теперішній час (модальне дієслово)
I dare (dare not) We dare (dare not)
You dare (dare not) You dare (dare not)
He/She/It dare (dare not) They dare (dare not)
Минулий час (модальне дієслово)
I dared (dared not) We dared (dared not)
You dared (dared not) You dared (dared not)
He/She/It dared (dared not) They dared (dared not)
Настоящее время (значимый глагол)
I dare (do not dare) We dare (do not dare)
You dare (do not dare) You dare (do not dare)
He/She/It dares (does not dare) They dare (do not dare)
Минулий час (значуще дієслово)
I dared (did not dare) We dared (did not dare)
You dared (did not dare) You dared (did not dare)
He/She/It dared (did not dare) They dared (did not dare)

Вживання модального дієслова Dare:
Модальний дієслово Dare має значення «мати мужність або нахабство щось зробити, ризикнути»:

How dare he tell me what to do?
Та як він сміє говорити мені, що робити?

She dare not contradict her boss.
Вона не сміє перечити своєму начальнику.

Якщо модальне дієслово вживається як повнозначне дієслово, то воно може мати у 3-тій особі закінчення -s, має після себе інфінітив з часткою to і змінюється за часами, як і звичайне дієслово.

У такому випадку дієслово володіє двома значеннями:

«Ризикнути, мати мужність або нахабство щось зробити» – як і модальне дієслово. У такому значенні дієслово зазвичай використовується в негативних реченнях:
She does not dare to contradict him.
Вона не сміє перечити йому.

Do not you dare to lay a hand on him.
Тільки спробуй зачепити його.

«Кинути виклик»:
I dare you to say this in his presence.
Спробуй, повтори це в його присутності. (букв. «Я викликаю тебе повторити це в його присутності»)

I dare you to jump over the stream!
Тримаю парі, ви не перестрибнете через цей струмок!

Спонсор допису бюро перекладів Esperanto.org.ua

Leave a comment