Транскрипція англійських слів та вимова

 

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була :). Тому ці всі уроки успішно пролеітили повз і доводиться лише зараз знову згадувати, що таке транскрипція.

Отже, давайте спочатку розберемося, що ж ми розуміємо під поняттям «транскрипція». Усі літературні джерела, довідники називають це мовне явище графічним відображенням звуків. Без знання кожного знака неможливо повною мірою оволодіти читанням. Деякі слова можна запам’ятати за звучанням, а якщо попадеться довге, незнайоме, як тоді бути?!

Позначення звуків

Щоб вам легше було розібратися, як читаються ті чи інші графічні «закарлючки» в транскрипції англійських слів, візьміть на замітку наступну таблицю, яка допоможе зрозуміти, до якого звуку української мови наближений «значок». Зверніть увагу, що «:» – позначає довготу, протяжність.

Транскр голосних Відповідні звуки укр Приклади   Транскр Приголосних Відповідні звуки укр Приклади
[a:] глибоке, довге «а»  hard [ha:d] [l]  звук л lake [leik]
[æ] поміжний звук між «е» та «а», широко відкриваючі рот  can [cæn] [p] звук п pen [pen]
[i:] довге, жироке »і»  week [wi:k] [b] звук б about [əbaut]
[i]  короткий звук «и»  wish [wi ʃ] [t] звук т ten [ten]
[e] короткий звук «э»  get [get] [d] звук д date [deit]
[ɔ] звук «о»  clock [klɔk] [m] звук м miss [mis]
[ɔ:] довгий, глибокий звук «о»  before [bifɔ:] [k] звук к black [blæk]
[ə]   »е», нетральнийй  success [səkses] [g] звук г green [gri:n]
[ʌ]  звук «а», короткий, відривчасний  under [ʌndə] [n] звук н number [nʌmbə]
[з:] або [ə:]  проміжний звук між «о» та «е», трохи нагадує російський звук «ё»  burn [bз:n] [ʃ] звук ш Russian [rʌʃn]
[u]  звук «у»  look [luk] [f] звук ф five [faiv]
[u:]  довгий звук «у»  soon [su:n] [v] звук в live [liv]
[ai]  звук «ай»  fight [fait] [s] звук с face [feis]
[ei]  звук «эй»  make [meik] [z] звук з lazy [leizi]
[ɔi]  звук «ой»  noise [nɔiz] [ʒ] звук ж pleasure [pleʒə]
[au]  звук «ау»  found [faund] [tʃ] звук ч  chair [tʃɛə]
[ɔu]  звук «оу»  stone [stoun] [dʒ] звук дж  joke [dʒouk]
[iə]  звук «іе»  hear [hiə] [r] звук р   rose [rouz]
[uə]  звук «уе»  sure [ʃuə ] [h] звук х  hair [hɛə]
[ɛə]  звук «эа»  pair [pɛə] [j] звук й  надає м’якості
[ju:]  звук «ю»  knew [nju:] [w] звук уо або в  what [wɔt]
[je]  звук «е»  yellow [jeləu] [ŋ] звук н (носовой)  morning [mɔ:niŋ]
[jз]  звук «‘эа», «ё»  year [jз:] [θ] середнє між с та ф  thin [θin]
[jʌ]  звук «я»  young [jʌŋ] [ð] середнє між З та В  that [ðæt]

Leave a comment