Beginners


14
Feb 10

Герундій. The Gerund.

Герундій має властивості як дієслова, так і іменника. Подібної неособистої форми в українській мові немає. Як іменник він може виконувати в реченні функції підмета, додатка, означення та обставини з прийменником. Як дієслово може мати після себе прямий додаток і визначатися прислівником, мати доконану форму, категорію стану, а також виражати дію як процес.

Continue reading →


8
Feb 10

The Future Indefinite Tense. Майбутнiй невизначений час в англійській мові.

Простий майбутній час позначає дії (The Future Indefinite Tense), які відбуватимуться у невизначеному або віддаленому майбутньому.

Continue reading →


14
Jan 10

Вживання артиклів в англійській мові (a/an/the)

Вирішив для себе написати невеличкий мануал про вживання артиклів у англійській мові, оскільки я якось про це і ніколи не читав, не вчив. Коментуйте, будь ласка!

Continue reading →


24
Nov 09

Безкоштовні аудіо-уроки англійської мови

Маєш iPod? Чи просто плеєр, який може стягувати і програвати подкасти? Тоді тобі пощастило!

Continue reading →


2
Nov 09

Таблиця неправильних дієслів (Irregular verbs)

N V1 V2 V3 Значення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
arise
be
bear
become
begin
bend
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
build
burn
buy
cast
catch
choose
come
cost
cut
dig
do
draw
dream
drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fly
forget
get
give
go
grow
hang
have
hear
hide
hold
keep
know
lead
learn
leave
lend
let
light
lose
make
mean
meet
put
read
ride
rise
run
say
see
sell
send
set
shake
shine
shoot
shut
sing
sink
sit
sleep
smell
speak
spend
spoil
spread
spring
stand
steal
strike
strive
swear
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wear
weep
win
wind
write
arose
was, were
bore
became
began
bent
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
built
burnt
bought
cast
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
dreamt
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flew
forgot
got
gave
went
grew
hung
had
heard
hid
held
kept
knew
led
learnt
left
lent
let
lit
lost
made
meant
met
put
read
rode
rose
ran
said
saw
sold
sent
set
shook
shone
shot
shut
sang
sank
sat
slept
smelt
spoke
spent
spoilt
spread
sprang
stood
stole
struck
strove
swore
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
wore
wept
won
wound
wrote
arisen
been
born
become
begun
bent
bound
bitten
bled
blown
broken
bred
brought
built
burnt
bought
cast
caught
chosen
come
cost
cut
dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flown
forgotten
got
given
gone
grown
hung
had
heard
hidden
held
kept
known
led
learnt
left
lent
let
lit
lost
made
meant
met
put
read
ridden
risen
run
said
seen
sold
sent
set
shaken
shone
shot
shut
sung
sunk
sat
slept
smelt
spoken
spent
spoilt
spread
sprung
stood
stolen
struck
striven
sworn
swum
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
worn
wept
won
wound
written
виникати, з’являтися
бути
народжувати
ставати
починати
гнути
зв’язувати, пов’язувати
кусатися
кровоточити
дути
ламати(ся)
виховувати
приносити
будувати
горіти, палити
купувати
кидати
ловити, схоплювати
вибирати
приходити
коштувати
різати
рити, копати
робити
тягнути; малювати
мріяти; бачити уві сні
пити
вести, гнати, керувати
їсти
падати
годувати
відчувати
боротися, битися
знаходити
бігти; рятуватися
літати
забувати
отримувати; ставати
давати
йти, ходити
рости, ставати
вішати, висіти
мати
чути
ховати
тримати
тримати, зберігати
знати
вести, керувати, очолювати
вчити (ся)
залишати, покидати
давати в борг
дозволяти
запалювати
втрачати, програвати
робити
означати, значити
зустрічати
класти
читати
їздити верхи
підніматися
бігти
казати, сказати
бачити
продавати
посилати, надсилати
поміщати; встановлювати
трясти
сяяти, блищати
стріляти
закривати
співати
занурюватися
сидіти
спати
нюхати, пахнути
говорити
витрачати
псувати
поширювати
стрибати, витікати
стояти
красти; викрадати, цупити
ударяти
боротися
клястися
плавати
брати
навчати
розривати, рвати
казати, сказати
думати
кидати
розуміти
носити, зношуються
плакати
вигравати, перемагати
крутити, заводити (годинник)
писати

17
Oct 09

Вживання Past Simple Tense

Past Simple використовується для вираження дії, що сталася у минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під час розмови про події у минулому.

Continue reading →


29
Sep 09

Книжка з граматики: “Oxford Practice Grammar with Answers”

Привіт, раджу одну з найкращих книжок з граматики англійською мови від видавництва Oxford (що і свідчить про якість). Книга містить повний теоретичний матеріал (з гарними поясненнями теорії) + вправи до теми з відповідями.

Ось посилання, щоб стягнути книжку: Oxford Practice Grammar with Answers


14
Sep 09

Майбутній час – be about to + інфінитив

Конструкція ‘be about to’ — це ще один спосіб передачі майбутнього часу. Вона означає дуже близьке майбутнє (ось-ось повинно відобутися). Якщо перед ‘about’ стоїть ‘just’, то треба розуміти, що щось відбудеться просто зараз.

  • Hurry up! The train is just about to leave. Поспіши! Потяг відходить за хвилину!

8
Sep 09

Типи питальних речень в англійській мові (TYPES OF QUESTIONS)

За типом питання і необхідною відповіддю на нього в англійській
мові виділяють такі типи питальних речень:

  1. Загальні питання (Yes / No questions – General questions)
  2. Спеціальні питання (Special questions)
  3. Альтернативні питання (Alternative questions)

Спеціальні питання
Питання до окремих членів речення називаються спеціальними. Вони починаються словами who, what, where, why, how тощо. Питання можуть ставитися до різних членів речення.

1. Питання до різних членів речення, окрім підмета;

Питальне слово Допоміжне дієслово Підмет Смислове дієслово Доповнення
Where do you live?
How does he study English?
What is he doing now?
Where are they running?

2. Питання до підмета.
У спеціальних питаннях, які відносяться до підмета, порядок слів такий же, як і в розповідному пропозиції. Якщо питальне слово є підметом, то після нього, як і в розповідному реченні, ставиться присудок:

Питальне слово Присудок Підмет Додаток
Who works here?
Who likes oranges?
What is happening?
Who is teaching this class?

Якщо питальне слово є визначенням підмета, то після нього одразу ставиться підмет, а потім присудок.

3. Спеціальні питання зі словом what. Вживаються наступні поєднання зі словом what:

What color is your car?
What colors are his eyes?
What time is it?
What size is your shirt?
What kind of job What sort of job What type of job is it?
What make is your TV set?
What day is it today?

What може вживатися без іменника:

What is your name?
What is his address?
What is her favorite color?

4. Спеціальні питання зі словом how.

How tall are you
big is the house
old is your mother
far is it from here to the airport?
often do you use your car?
much is the meal?

3
Sep 09

Зворот To be going to — можливість висловити свій намір

Зворот going to — це одна з можливостей висловити свій намір, на відміну від майбутнього часу з will, який стосується незапланованих попередньо дій. Цей зворот ми вживаємо, щоб розповісти про свої плани.

Крім цього він також вживається для вираження “чогось, що станеться”, якщо у нас є таке передчуття або впевненість.

  • Look at those black clouds! It’s going to raine. Подивися на ці чорні хмари! Буде дощ!
  • Don’t drive so fast. You’re going to have an accident. Не їдь так швидко. Ти можеш потрапити у аварію.