Довідник граматики англійської мови


25
Mar 10

Утворення іменників у множині.

Основним способом утворення іменників у множині є додавання закінчення – s або -es до форми іменника в однині.

-s -es
a bag – bags
a cat – cats
a rose – roses
a glass – glasses
a fox – foxes
a watch – watches
a bush – bushes

Іменники, що закінчуються на -y з попередньою приголосною, утворюють множину шляхом додавання закінчення -es, причому змінюється на -i. Наприклад, a dictionary – dictionaries.

Continue reading →


22
Mar 10

Артикль.

Артикль є одним з визначників іменника і ставиться перед іменником або перед словами, які є визначеннями до нього.

Невизначений артикль a (an – перед словами, що починаються з голосної) походить від числівника one і означає один з багатьох, якийсь, будь-який.

I am a student. Я студент (один з багатьох).

This is an apple. Це – яблуко (якесь одне з багатьох).

Якщо перед іменником в однині стоїть невизначений артикль, то в множині він опускається.

Continue reading →


22
Mar 10

Іменник (The Noun).

Іменник – частина мови, що позначає предмет і відповідає на питання: хто це? (Who is this?) або що це? (What is this?)

За своїм значенням іменники діляться на власні (John Black – Джон Блек, Great Britain – Великобританія) і загальні (a table – стіл, snow – сніг, freedom – свобода).

Continue reading →