Intermediate


17
Oct 13

Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-self (в однині) і-selves (у множині):

Особа Однина Множина
1 myself [maI’self] ourselves [auq’selvz]
2 yourself [jL’self] yourselves [jL’selvz]
3 himself [hIm’self] themselves [Dem’selvz]
3 herself [hW’self] themselves [Dem’selvz]
3 itself [It’self] themselves [Dem’selvz]
Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn’self]

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.

В українській мові це означає:
а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія переходить на дійову особу (підмет):

I cut myself. / Я порізався.
Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся.

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без займенники (поворотного або взаємного):
We met last year. / Ми познайомилися торік.
They kissed. / Вони поцілувалися.

б) зворотний займенник себе (собі,собою):
I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся.
She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню.

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником:
Look at yourself. / Поглянь на себе.
She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе.

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам собою тощо.
I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе )

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові вживається не зворотний займенник, а особистий:
I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою.
She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері.
 
2. Після деяких дієслів:

to wash – вмиватися
to dress – одягатися
to shave – голитися
to bathe – купатися
to hide – ховатися
to relax – розслаблятися
зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що людина зробила це сама:

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку.
Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом.
 
3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів:

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям!
Behave yourself! / Поводься пристойно!
Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама!
Do it yourself! / Зроби (це) сам!


2
Jul 11

To get/to come + verb3 — стати (перейти з одного стану в інший):

To get

to get dressed => одягтися;
to get lost => заблукати;
to get tired => втомитися. She is getting dressed. => Вона одягається. He got drunk very quickly. => Він швидко захмелів (став п’яним).
You’ll soon get better. => Ти скоро видужаєш (станеш здоровим).
I can’t get used to your manners. => Я ніяк не можу звикнути до твоїх манер.

Примітка:
to get зазвичай позначає перехід з одного стану в інший в результаті яких-небудь (навмисних) дій:

He got drunk very quickly. => (Багато випив)
You’ll soon get better. => (Тебе інтенсивно лікують)
I can’t get used to your manners. => (Що не роблю, все марно)

To come

Позначає перехід з одного стану в інший (найчастіше небажаний) без будь-яких спеціально витрачених зусиль:

The ribbon in your hair is coming loose. => У тебе (у волоссі) стрічка розв’язується.
The lock came rusty. => Замок заіржавів.
My shirt has come unbuttoned. => У мене розстебнулася сорочка.


19
Jan 11

Умовні речення: Zero conditional

Continue reading →


8
Jan 11

Конструкції in spite of / despite / although

Continue reading →


7
Dec 10

Перегляд серіалів англійською мовою із субтитрами

Continue reading →


5
Nov 10

Структура to have / get something done

Continue reading →


18
Oct 10

Коли ми вживаємо On time, а коли In time

Continue reading →


9
Oct 10

Quantity words

Continue reading →


7
Oct 10

Verbs with two objects

Continue reading →


9
Sep 10

Книга English Grammar in Use

Continue reading →