Теорія англійської мови (книжки та посібники)


7
Apr 12

To be going to do something. Конструкція “збиратись що-небудь робити” в англійській мові.

Дієслово to go у формі теперішнього продовженого часу з наступним інфінітивом (to be going + інфінітив) передає намір вчинити дію, виражену інфінітивом. На російську мову в цьому випадку to be going перекладається “збиратися, мати намір”.

Вживання:

1. Намір, планування дії в майбутньому:

– What are you going to do tonight?
– Що ти будеш робити ввечері?

– I’m going to visit my parents.
– Я поїду провідати батьків.

2. Замість цього продовженого в значенні майбутнього часу:

– I’m going to meet my friends tomorrow. (= I’m meeting …)
– Я зустрічаюся з друзями завтра.

3. Майбутнє, ознаки якого є в сьогоденні.

– She’s going to have a baby.
– У неї буде дитина.

– Look at the clouds! It’s going to rain.
– Подивися на хмари. Зараз буде дощ.


26
Dec 11

Present Participle Perfect або Perfect Participle I

Active: having asked
Passive: having been asked

Perfect Participle I не вживається як означення!
> The sportsman who had run (а не having run) a long distance won the competition.

Perfect Participle I вживається як обставина причини або часу перед присудком.

1. Причина.
Having lost the key, they couldn’t get in. (=As they had lost the key…)
Загубивши ключ, вони не могли зайти до кімнати. (=Оскільки вони загубили ключі…)

2. Час.
Having dressed he rushed out of the room. (=After he had dressed…)
Вдягнувшись, він вибіг з кімнати. (=Після того як він вдягнувся…)


4
Apr 11

Perfect models

Ми вживаємо Perfect models, коли хочемо сказати, що шкодуємо про те, що сталося або не сталсоя у минулому.

could, should, might, would, must, have to + have + Past Participle (V3 or +ed).

Для прикладу: I should have called you, but I didn’t.

Доволі часто можна зустріти в літературі.


5
Nov 10

Структура to have / get something done

Continue reading →


9
Sep 10

Книга English Grammar in Use

Continue reading →


24
Aug 10

Універсальна книжка з граматики

Continue reading →


3
Dec 09

Прийменники часу: at, in, on

Ми використовуємо:

  • Прийменник at для точного часу.
  • Прийменник in для місяців, років, століть і довгих періодів часу.
  • Прийменник on для днів та дат.

Continue reading →


12
Nov 09

Фразові дієслова з look

Помітив, що у тексті часто зустрічаються фразові дієслова з look такі як: look over, look our for, look into, look on, look back on.

Continue reading →