Некатегоризовано


1
Nov 14

Транскрипція англійських слів та вимова

 

Транскрипція на уроках англійської мови вивчалася ще з перших класів, але оскільки мотивації вчити англійську мову тоді було мало, якщо взагалі вона була :). Тому ці всі уроки успішно пролеітили повз і доводиться лише зараз знову згадувати, що таке транскрипція.

Отже, давайте спочатку розберемося, що ж ми розуміємо під поняттям «транскрипція». Усі літературні джерела, довідники називають це мовне явище графічним відображенням звуків. Без знання кожного знака неможливо повною мірою оволодіти читанням. Деякі слова можна запам’ятати за звучанням, а якщо попадеться довге, незнайоме, як тоді бути?!

Позначення звуків

Щоб вам легше було розібратися, як читаються ті чи інші графічні «закарлючки» в транскрипції англійських слів, візьміть на замітку наступну таблицю, яка допоможе зрозуміти, до якого звуку української мови наближений «значок». Зверніть увагу, що «:» – позначає довготу, протяжність.

Транскр голосних Відповідні звуки укр Приклади   Транскр Приголосних Відповідні звуки укр Приклади
[a:] глибоке, довге «а»  hard [ha:d] [l]  звук л lake [leik]
[æ] поміжний звук між «е» та «а», широко відкриваючі рот  can [cæn] [p] звук п pen [pen]
[i:] довге, жироке »і»  week [wi:k] [b] звук б about [əbaut]
[i]  короткий звук «и»  wish [wi ʃ] [t] звук т ten [ten]
[e] короткий звук «э»  get [get] [d] звук д date [deit]
[ɔ] звук «о»  clock [klɔk] [m] звук м miss [mis]
[ɔ:] довгий, глибокий звук «о»  before [bifɔ:] [k] звук к black [blæk]
[ə]   »е», нетральнийй  success [səkses] [g] звук г green [gri:n]
[ʌ]  звук «а», короткий, відривчасний  under [ʌndə] [n] звук н number [nʌmbə]
[з:] або [ə:]  проміжний звук між «о» та «е», трохи нагадує російський звук «ё»  burn [bз:n] [ʃ] звук ш Russian [rʌʃn]
[u]  звук «у»  look [luk] [f] звук ф five [faiv]
[u:]  довгий звук «у»  soon [su:n] [v] звук в live [liv]
[ai]  звук «ай»  fight [fait] [s] звук с face [feis]
[ei]  звук «эй»  make [meik] [z] звук з lazy [leizi]
[ɔi]  звук «ой»  noise [nɔiz] [ʒ] звук ж pleasure [pleʒə]
[au]  звук «ау»  found [faund] [tʃ] звук ч  chair [tʃɛə]
[ɔu]  звук «оу»  stone [stoun] [dʒ] звук дж  joke [dʒouk]
[iə]  звук «іе»  hear [hiə] [r] звук р   rose [rouz]
[uə]  звук «уе»  sure [ʃuə ] [h] звук х  hair [hɛə]
[ɛə]  звук «эа»  pair [pɛə] [j] звук й  надає м’якості
[ju:]  звук «ю»  knew [nju:] [w] звук уо або в  what [wɔt]
[je]  звук «е»  yellow [jeləu] [ŋ] звук н (носовой)  morning [mɔ:niŋ]
[jз]  звук «‘эа», «ё»  year [jз:] [θ] середнє між с та ф  thin [θin]
[jʌ]  звук «я»  young [jʌŋ] [ð] середнє між З та В  that [ðæt]

6
Sep 14

Модальне дієслово Dare

Модальне дієслово Dare, як і модальне дієслово Need, іноді називають напівмодальним (semi-modal), воно на межі між модальним і повнозначним дієсловом.

Форми модального дієслова Dare:

Модальне дієслово Dare має тільки дві форми: dare для сьогодення і dared для минулого часу.

Теперішній час (модальне дієслово)
I dare (dare not) We dare (dare not)
You dare (dare not) You dare (dare not)
He/She/It dare (dare not) They dare (dare not)
Минулий час (модальне дієслово)
I dared (dared not) We dared (dared not)
You dared (dared not) You dared (dared not)
He/She/It dared (dared not) They dared (dared not)
Настоящее время (значимый глагол)
I dare (do not dare) We dare (do not dare)
You dare (do not dare) You dare (do not dare)
He/She/It dares (does not dare) They dare (do not dare)
Минулий час (значуще дієслово)
I dared (did not dare) We dared (did not dare)
You dared (did not dare) You dared (did not dare)
He/She/It dared (did not dare) They dared (did not dare)

Вживання модального дієслова Dare:
Модальний дієслово Dare має значення «мати мужність або нахабство щось зробити, ризикнути»:

How dare he tell me what to do?
Та як він сміє говорити мені, що робити?

She dare not contradict her boss.
Вона не сміє перечити своєму начальнику.

Якщо модальне дієслово вживається як повнозначне дієслово, то воно може мати у 3-тій особі закінчення -s, має після себе інфінітив з часткою to і змінюється за часами, як і звичайне дієслово.

У такому випадку дієслово володіє двома значеннями:

«Ризикнути, мати мужність або нахабство щось зробити» – як і модальне дієслово. У такому значенні дієслово зазвичай використовується в негативних реченнях:
She does not dare to contradict him.
Вона не сміє перечити йому.

Do not you dare to lay a hand on him.
Тільки спробуй зачепити його.

«Кинути виклик»:
I dare you to say this in his presence.
Спробуй, повтори це в його присутності. (букв. «Я викликаю тебе повторити це в його присутності»)

I dare you to jump over the stream!
Тримаю парі, ви не перестрибнете через цей струмок!

Спонсор допису бюро перекладів Esperanto.org.ua


5
Feb 14

Present Continuous — теперішній тривалий час

Час Present Continuous використовується для того, щоб описати подію, що тривалий час відбувається у теперішньому часі.

Present Continuous зазвичай вказує на подію, що відбувається прямо під час мовлення.

1) Sara is doing her homework at the moment.

Сара зараз робить домашнє завдання (уявіть, що ви говорите з кимось по телефону і паралельно описується те, що зараз відбувається у вас в кімнаті).

2) Dad and me are fishing now.

Ми з татом зараз ловимо рибу.

Утворення Present Continuous

Стверджувальні речення:

I am playing
You are playing
He / she / it is playing
We are playing
You are playing
They are playing

Питання:

Am I playing?
Are you playing?
Is he / she / it playing?
Are we playing?
Are you playing?
Are they playing?

Заперечення:

I am not playing
You are not playing
He / she / it is not playing
We are not playing
You are not playing
They are not playing

Для того, щоб поставити дієслово у час Present Continuous, потрібне допоміжне дієслово to be в теперішньому часі і дієприкметник теперішнього часу (Participle I) головного дієслова.

To be в теперішньому часі має три форми:

am – 1 особа, од. ч. (I am shaving.)
is – 3 особа, од. ч. (He is reading.)
are – 2 особа од. ч. і всі форми мн. ч. (They are sleeping.)

Дієприкметник теперішнього часу (Participle I) можна отримати, додавши до початкової формі значимого дієслова закінчення-ing:

jump – jumping, live – living
У питальних речень допоміжне дієслово виноситься на місце перед підметом, а значущий дієслово залишається після нього:

Why are you laughing?
Чому ти смієшся?

Are you using this dictionary?
Ви використовуєте цей словник?

У запереченнях за допоміжним дієсловом стоїть частка not. Форми is та are при цьому можуть бути скорочені до isn’t і aren’t відповідно.

Radio is not (isn’t) working.
Радіо не працює.

Вживання Present Continuous

Вказівка ​​на процес, що відбувається безпосередньо в момент розмови:

The doctor is conducting an operation now.
Лікар зараз проводить операцію.

Опис характерних властивостей людини, часто з негативним забарвленням:
Why are you always interrupting people?
Чому ти вічно перебиваєш людей?

He is always shouting at me.
Він завжди на мене кричить.

Заплановане дію в майбутньому, часто з дієсловами руху:
We are landing in Heathrow in 20 minutes.
Ми приземляємося в Хітроу за 20 хвилин.


30
Oct 12

Коли ми вживаємо in, at, on


15
Jun 11

Прийменники AT та IN

Прийменник In вживаємо, коли має значення розташування чогось/когось у приміщенні.

1. I was in the cafe. (я був у кав’ярні)

А прийменник At, коли описуємо дії (процес), які відбуваються у приміщенні.

1. We were at the cinema. (Ми були в кінотеатрі. (Переглядали фільм)

Детальніше про це розписано на цьому сайті.