UNIT 1. Модальні дієслова.

Уроки, статті з граматики, адаптовані книжки, аудіо-книги, тексти тощо.

UNIT 1. Модальні дієслова.

В англійській мові існує група так званих модальних дієслів. Модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в поєднанні з інфінітивом смислового дієслова і називаються також дієсловами недостатніми, тому що не мають всіх часових форм, які мають інші дієслова.

Властивості модальних дієслів:

1. Модальні дієслова не мають закінчення – s в третій особі однини.

He can read well.

2. Для утворення питальних речень модальні дієслова не вживаються з допоміжними дієсловами.

Can you speak English? (Do you speak English?)

3. Після модальних дієслів інфінітив смислових дієслів вживається без частки to.

He must go home right now.

Модальні дієслова та їх еквівалентиPresentPastFuture
Can (можу, вмію)
Вживається для вираження можливості або здатності здійснювати дію.
Може виражати дію щодо теперішнього і майбутнього часу.
Can
I can do it now.
Я можу зробити це зараз.
He can finish thiswork next week.
Він може закінчити свою роботу наступного тижня.
CouldI could swimvery wellwhen Iwas six.
Я міг добре плавати, коли мені було 6 років.
Не
вживається
to be able to (бути в змозі)
Є еквівалентом can. Вживається замість форм дієслова can, яких бракує.
am / are / is able to
I
m able to do itnow.
Я в змозі зробити це зараз.
was / were
able
 toI was able to doit yesterday.
Я зміг зробити це вчора.
will be able
I
 will be able todo it tomorrow.
Я зможу зробити це завтра.
MAYMIGHT (МОЖЕ БУТИ, МОЖЛИВО)
Вживається для вираження припущень, які стосуються теперішнього або майбутнього.
May
He
 may know heraddress.
Він, можливо, знає її адресу.
He may come toLondon nextsummer.
Він, можливо, приїде до Лондона наступного літа.
Не
вживається
Не
вживається
Must
Висловлює необхідність у здійсненні дії з особистих міркувань.
Перекладається – повинен, потрібно, треба.
Must
I
 must do it now.
Я повинен зробити це зараз.
I must go theretomorrow.
Я повинен піти туди завтра.
Не
вживається
Не
вживається
have to
(повинен або доведеться)
виражає необхідність здійснення дії в силу певних обставин.
Вживається замість відсутніх форм дієслова must.
have to
has
 to
I have to do it now.Я повинен зробити це зараз.
had to
I had to do ityesterday.
Мені довелося зробити це вчора.
will have to
I will have to do it tomorrow.
Мені доведеться зробити це завтра.
Should – ought to
(повинен, слід)
виражає моральний обов’язок чи пораду.
should / ought to
You should do itnow.
Вам слід зробити це зараз.
Не
вживається
Не
вживається

ДІЄСЛОВО HAVE TO

Дієслово to have to висловлює необхідність чи обов’язковість вчинення дії, зумовленої обставинами.

I have to go now. Мені потрібно йти зараз.

Вживання

Affirmative
I / we / you / theyhave todo work
he / she / ishes togo
Questions
DoI / we
you / they
have todo work
Do
es
he / she / ishave togo
Negative
I / we
you / they
do nothave todo work
he / she / isdoes nothave togo

He starts to work at 7 oclockso he has to get up at 6. Він починає працювати о 7 годині, тому йому необхідно встати о 6.

What time do you have to go to the dentist tomorrow? О котрій годині Вам необхідно піти завтра до дантиста?

I am not working tomorrowso I do not have to get up early. Я не працюю завтра, тому мені не потрібно (немає необхідності) вставати рано.

ДІЄСЛОВО CAN

Дієслово can виражає фізичну чи розумову здатність, уміння або можливість.

I can read English. Я можу (вмію) читати англійською.

Формування

Affirmative / NegativeQuestionsShort answers
I / we
you
they he
she
it
can
cannot
(cant)
do
play
see
come
CanI / we
you
they he she it
do
play
see
come
YesI / we
you
they he
she
 / it
can
Nocant

Can you swim? Ти вмієш плавати?

I can speak English but I cant speak Spanish. Я можу говорити англійською мовою, але я не можу говорити по-іспанськи.

ПРОСТЕ ТЕПЕРІШНЄ І ТЕПЕРІШНЄ ПОДОВЖЕНЕ

(PRESENT SIMPLE AND PRESENT CONTINUOUS)

Деякі дієслова, що виражають почуття, сприйняття і розумовий стан, а також деякі інші дієслова не вживаються в Continuous. Ці дієслова, на відміну від дієслів, що вживаються в часах групи Continuous, не можуть виражати дію або стан як процес, що відбувається в певний момент. Такі дієслова також називають NonAction (StativeVerbs.

СтанЕмоціїПочуття
be бутиlove любитиhate ненавидітиlike подобатисяDislike не подобатисяhear чутиsee бачитиfeel відчуватиtaste мати смакsmell нюхатиsound звучати
Необхідність /
перевага
Розумовий станВолодіння
want хотітиneed потребуватиprefer віддавати перевагуagree погоджуватисяdisagree не погоджуватисяunderstand розумітиknow знатиremember пам’ятатиbelieve віритиthink думатиhave матиown володітиbelong належатиowe бути зобов’язанимcost коштувати

The music sounds romantic.

The book belongs to me.

I prefer black coffee.

Однак деякі Nonaction Verbs можуть вживатися в Continuous тільки з іншим значенням:

He is having breakfast. (дієслово have втрачає своє первинне значення).

He had a dog and two cats. (= possess)

I am tasting the bread. (Я пробую хліб).

It tastes good. (Він смачний).

I am thinking about English Grammar. (Я думаю / розмірковую над англійською граматикою).

I think it is interesting. (Я думаю / думка / це цікаво).

UNIT 1. Модальні дієслова.

В англійській мові існує група так званих модальних дієслів. Модальні дієслова не вживаються самостійно, а тільки в поєднанні з інфінітивом смислового дієс

Editor's Rating:
0

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *