POSSESSIVE NOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES

1. Replace with the possessive form where possible.
1. the flat of my sister …………………………………………………
2. the son of her mother ……………………………………………….
3. the name of this man ………………………………………………..
4. the mark of our student ……………………………………………..
5.  the work of those men ……………………………………………………..
6.  the sister of my friend ………………………………………………………
7.  the parents of that boy ……………………………………………………..
8.  the room of these people …………………………………………………….
9.  the hobby of these gentlemen ………………………………………………..
10. the voice of this singer ……………………………………………………..
11. the friend of Susan …………………………………………………………
12. the foot of the animal ……………………………………………………….
13. the ball of my child ………………………………………………………..
14. the apartment of my neighbor ………………………………………………..

2. Complete the reading. Use the words in parentheses in the possessive
case.

Continue reading POSSESSIVE NOUNS AND POSSESSIVE ADJECTIVES

THE VERB – TO BE

1. Fill in the blanks with am, is, are.
1. I … a teacher. 2. This man … a singer. 3. My friend … at the gym.
4. We … students. My father … a driver. 5. The students … in the class.
6. She … an engineer. 7. I … busy. 8. Our teacher … young. 9. They … in the
park. 10. Your shoes … dirty. 11. I … tired. 12. This bag … heavy.
13. The shops … open today.

Continue reading THE VERB – TO BE

Pronouns: займенники в англійській мові

Займенникчастина мови, яка заміняє іменник (ім’я, назву сутності) у реченні. Вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?. Наприклад: ти, вони, ніщо, жодний, мій, той, всякий, стільки.

Займенники діляться на декілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Continue reading Pronouns: займенники в англійській мові

Присвійні займенники (Прикметники) POSSESSIVE PRONOUNC (POSSESIVE ADJECTIVES)

Присвійний займенник завжди стоїть перед іменником, до якого він відноситься. Будучи визначником іменника, він виключає вживання артикля перед цим іменником і відповідає на запитання чий? чия? чиє? чиї?

Continue reading Присвійні займенники (Прикметники) POSSESSIVE PRONOUNC (POSSESIVE ADJECTIVES)

Присвійний відмінок І конструкція з OF (THE POSSESSIVE CASE AND PHRASE WITH OF)

Іменник в присвійний відмінку (в українській мові еквівалент родового відмінка) служить визначенням іншому іменника і відповідає на питання чий? (whose?, позначаючи приналежність предмета. У формі присвійного відмінка (Possessive
Сase) вживаються в основному іменники, що називають живих істот.
Іменники, які називають неживих істот, в деяких випадках, про які
сказано нижче, не вживаються в присвійний відмінку.
Вони вживаються з конструкцією … of …

Continue reading Присвійний відмінок І конструкція з OF (THE POSSESSIVE CASE AND PHRASE WITH OF)

Дієслово “TO BE” / (THE VERB “TO BE”)

Дієсловом називається частина мови, яка означає дію або стан особи або предмета, і відповідає на питання: що робити? що зробити? В англійській мові початкова форма дієслова (Інфінітив) – Вживається з часткою to: to work, to read, to be.

Спряження дієслова to be в теперішньому часі (present)

Continue reading Дієслово “TO BE” / (THE VERB “TO BE”)