02
Oct 11

Використання About to

Вираз “About to” ми використовуємо, коли говоримо, що щось незабаром станеться.

English Learner: I think it is going to rain soon.
Native Speaker: It looks like it’s about to rain.
English Learner: I can’t have another coffee. I am going soon.
Native Speaker: I don’t have time for another coffee. I’m about to go.


25
Aug 11

Різниця між Hire і Rent у британській англійській

Різниця полягає в тому, що дієслово Rent вживають, коли мова йде про оренду чогось на довготривалий час, а Hire — коли для тимчасових потреб (не на довго).

– We want to rent a house in the country.
– If The weather is fine on Sunday, we could hire a boat and go fishing.

Ось і вся різниця, але принципова ; )


10
Aug 11

Perfect Passive (to have + been + Participle II)

1. This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive)
Секретар приніс листа. (лист був пренесений секретарем).

2. He decided to become a writer only when his first story had been published. (Past Perfect Passive)
Він вирішив стати письменником, коли його перший твір був надрукованим.

3. By the 1st of July the last exam will have been passed. (Future Perfect Passive)
До першого липня здамо перший іспит.

Трохи дієслів:

hear of – чути про
laugh at – сміятися над
look after – наглядати за (ким-небудь)
look at – дивитися на
rely on – покладатися на
send for – посилати за
speak of (about) – говорити про
pay attention to – звертати увагу на
take care of – дбати про


02
Jul 11

To get/to come + verb3 — стати (перейти з одного стану в інший):

To get

to get dressed => одягтися;
to get lost => заблукати;
to get tired => втомитися. She is getting dressed. => Вона одягається. He got drunk very quickly. => Він швидко захмелів (став п’яним).
You’ll soon get better. => Ти скоро видужаєш (станеш здоровим).
I can’t get used to your manners. => Я ніяк не можу звикнути до твоїх манер.

Примітка:
to get зазвичай позначає перехід з одного стану в інший в результаті яких-небудь (навмисних) дій:

He got drunk very quickly. => (Багато випив)
You’ll soon get better. => (Тебе інтенсивно лікують)
I can’t get used to your manners. => (Що не роблю, все марно)

To come

Позначає перехід з одного стану в інший (найчастіше небажаний) без будь-яких спеціально витрачених зусиль:

The ribbon in your hair is coming loose. => У тебе (у волоссі) стрічка розв’язується.
The lock came rusty. => Замок заіржавів.
My shirt has come unbuttoned. => У мене розстебнулася сорочка.


15
Jun 11

Прийменники AT та IN

Прийменник In вживаємо, коли має значення розташування чогось/когось у приміщенні.

1. I was in the cafe. (я був у кав’ярні)

А прийменник At, коли описуємо дії (процес), які відбуваються у приміщенні.

1. We were at the cinema. (Ми були в кінотеатрі. (Переглядали фільм)

Детальніше про це розписано на цьому сайті.


04
May 11

Різниця між While і During

Різниця між While і During (впродовж, поки) полягає в тому, що після during має стояти іменник (I was repairing my bike during the day).

А після While має стояти повне граматичне речення:

A few days later, while Paul was painting the wall at the back of the pirate exhibit, he noticed something.


17
Apr 11

Коли ми вживаємо Present Perfect

Якось я забув про те, коли ми вживаємо Present Perfect, а у записі Present Perfect я якось забув про головне правило:

Ми вживаємо Present Perfect, коли дія сталася у минулому і результат її має значення зараз.

I have cooked dinner. We’are eating now.


16
Apr 11

Оборотні займенники — Reflexive pronouns

me → myself
you → yourself
him → himself
her → herself
it → itself
us → ourselves
them → themselves


16
Apr 11

Reciprocal pronouns Each other і One another

Взаємні займенники Each other і One another мають майже однакове значення, але one another більш формальний.

Приклади:
1. People give each other (one another) gifts
2. Friends send each other (or one another) cards.


04
Apr 11

Perfect models

Ми вживаємо Perfect models, коли хочемо сказати, що шкодуємо про те, що сталося або не сталсоя у минулому.

could, should, might, would, must, have to + have + Past Participle (V3 or +ed).

Для прикладу: I should have called you, but I didn’t.

Доволі часто можна зустріти в літературі.