Posts Tagged: англійська граматика


2
Nov 09

Таблиця неправильних дієслів (Irregular verbs)

N V1 V2 V3 Значення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
arise
be
bear
become
begin
bend
bind
bite
bleed
blow
break
breed
bring
build
burn
buy
cast
catch
choose
come
cost
cut
dig
do
draw
dream
drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
flee
fly
forget
get
give
go
grow
hang
have
hear
hide
hold
keep
know
lead
learn
leave
lend
let
light
lose
make
mean
meet
put
read
ride
rise
run
say
see
sell
send
set
shake
shine
shoot
shut
sing
sink
sit
sleep
smell
speak
spend
spoil
spread
spring
stand
steal
strike
strive
swear
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wear
weep
win
wind
write
arose
was, were
bore
became
began
bent
bound
bit
bled
blew
broke
bred
brought
built
burnt
bought
cast
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
dreamt
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
fled
flew
forgot
got
gave
went
grew
hung
had
heard
hid
held
kept
knew
led
learnt
left
lent
let
lit
lost
made
meant
met
put
read
rode
rose
ran
said
saw
sold
sent
set
shook
shone
shot
shut
sang
sank
sat
slept
smelt
spoke
spent
spoilt
spread
sprang
stood
stole
struck
strove
swore
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
wore
wept
won
wound
wrote
arisen
been
born
become
begun
bent
bound
bitten
bled
blown
broken
bred
brought
built
burnt
bought
cast
caught
chosen
come
cost
cut
dug
done
drawn
dreamt
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
fled
flown
forgotten
got
given
gone
grown
hung
had
heard
hidden
held
kept
known
led
learnt
left
lent
let
lit
lost
made
meant
met
put
read
ridden
risen
run
said
seen
sold
sent
set
shaken
shone
shot
shut
sung
sunk
sat
slept
smelt
spoken
spent
spoilt
spread
sprung
stood
stolen
struck
striven
sworn
swum
taken
taught
torn
told
thought
thrown
understood
worn
wept
won
wound
written
виникати, з’являтися
бути
народжувати
ставати
починати
гнути
зв’язувати, пов’язувати
кусатися
кровоточити
дути
ламати(ся)
виховувати
приносити
будувати
горіти, палити
купувати
кидати
ловити, схоплювати
вибирати
приходити
коштувати
різати
рити, копати
робити
тягнути; малювати
мріяти; бачити уві сні
пити
вести, гнати, керувати
їсти
падати
годувати
відчувати
боротися, битися
знаходити
бігти; рятуватися
літати
забувати
отримувати; ставати
давати
йти, ходити
рости, ставати
вішати, висіти
мати
чути
ховати
тримати
тримати, зберігати
знати
вести, керувати, очолювати
вчити (ся)
залишати, покидати
давати в борг
дозволяти
запалювати
втрачати, програвати
робити
означати, значити
зустрічати
класти
читати
їздити верхи
підніматися
бігти
казати, сказати
бачити
продавати
посилати, надсилати
поміщати; встановлювати
трясти
сяяти, блищати
стріляти
закривати
співати
занурюватися
сидіти
спати
нюхати, пахнути
говорити
витрачати
псувати
поширювати
стрибати, витікати
стояти
красти; викрадати, цупити
ударяти
боротися
клястися
плавати
брати
навчати
розривати, рвати
казати, сказати
думати
кидати
розуміти
носити, зношуються
плакати
вигравати, перемагати
крутити, заводити (годинник)
писати

17
Oct 09

Вживання Past Simple Tense

Past Simple використовується для вираження дії, що сталася у минулому. Цей час вживається для опису подій, що мали місце в минулому, а також під час розмови про події у минулому.

Continue reading →


29
Sep 09

Майбутній час “The Future Continuous”

Стверджувальна форма: Subject + will + be + V(ing)
Заперечна форма: Subject + won’t + be + V(ing)
Питальна форма: Will (Shall) + Subject + be + V(ing)

Continue reading →


29
Sep 09

Книжка з граматики: “Oxford Practice Grammar with Answers”

Привіт, раджу одну з найкращих книжок з граматики англійською мови від видавництва Oxford (що і свідчить про якість). Книга містить повний теоретичний матеріал (з гарними поясненнями теорії) + вправи до теми з відповідями.

Ось посилання, щоб стягнути книжку: Oxford Practice Grammar with Answers


16
Sep 09

Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous

Ми використовуємо Present Perfect Continuous, коли хочемо підкреслити процес, який почав відбуватися в минулому і досі ще продовжується. Ми звертаємо увагу на процес, а не результат як у Present Perfect. Під час вживання Present Perfect Continuous завжди зазначається проміжок часу, протягом якого подія відбувалася.

+
I (we, you, they) have been writing
He (she, it) has been writing


I (we, you, they) have not been writing
He (she, it) has not been writing

?
Have I (we, you, they) been writing?
Has he (she, it) been writing?

Вживається:

1. Для опису дії, яка почалася в минулому, відбувалася протягом якогось часу і нині ще продовжується.

She has been working here for five years.
Вона працює тут п’ять років.

2. Може також вживатися для вираження дії, яка відбувалася протягом деякого часу в минулому і закінчилася до поточного моменту.

What articles have you been translating up to now?
Які статті ви перекладали до нині?

Here you are at last! I have been looking for you.
От і ви нарешті! Я вас шукав.

Present Perfect Simple

Відрізняється від Present Perfect Continuous тим, що нас цікавить результат, а не процес:

For four years he has been working at his subject.
Він працює над своєю темою вже протягом чотирьох років.

I have lived here for four years.
Я живу тут чотири роки.
(Я жив і живу тут.)

Present Perfect Continuous не вживається з дієсловами, що виражають почуття, сприйняття, а також з дієсловами to be, to belong, to consist і деякими іншими. Замість Present Perfect Continuous в цих випадках вживається Present Perfect.