Posts Tagged: continuous


1
Nov 09

Майбутній доконаний тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense)

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Future Perfect (shall have been, will have been) і дієприкметником простого часу головного дієслова:

Continue reading →


29
Sep 09

Майбутній час “The Future Continuous”

Стверджувальна форма: Subject + will + be + V(ing)
Заперечна форма: Subject + won’t + be + V(ing)
Питальна форма: Will (Shall) + Subject + be + V(ing)

Continue reading →


16
Sep 09

Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous

Ми використовуємо Present Perfect Continuous, коли хочемо підкреслити процес, який почав відбуватися в минулому і досі ще продовжується. Ми звертаємо увагу на процес, а не результат як у Present Perfect. Під час вживання Present Perfect Continuous завжди зазначається проміжок часу, протягом якого подія відбувалася.

+
I (we, you, they) have been writing
He (she, it) has been writing


I (we, you, they) have not been writing
He (she, it) has not been writing

?
Have I (we, you, they) been writing?
Has he (she, it) been writing?

Вживається:

1. Для опису дії, яка почалася в минулому, відбувалася протягом якогось часу і нині ще продовжується.

She has been working here for five years.
Вона працює тут п’ять років.

2. Може також вживатися для вираження дії, яка відбувалася протягом деякого часу в минулому і закінчилася до поточного моменту.

What articles have you been translating up to now?
Які статті ви перекладали до нині?

Here you are at last! I have been looking for you.
От і ви нарешті! Я вас шукав.

Present Perfect Simple

Відрізняється від Present Perfect Continuous тим, що нас цікавить результат, а не процес:

For four years he has been working at his subject.
Він працює над своєю темою вже протягом чотирьох років.

I have lived here for four years.
Я живу тут чотири роки.
(Я жив і живу тут.)

Present Perfect Continuous не вживається з дієсловами, що виражають почуття, сприйняття, а також з дієсловами to be, to belong, to consist і деякими іншими. Замість Present Perfect Continuous в цих випадках вживається Present Perfect.


16
Sep 09

The Past Perfect Continuous Tense: Минулий доконанкий тривалий час в англійській мові

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієприкметник головного дієслова:

+
I (we, you, they, he, she, it) had been writing


I (we, you, they, he, she, it) had not been writing

? Had I (we, you, they, he, she, it) been writing?

Вживання та переклад Past Perfect Continuous.
Past Perfect Continuous вживається:

1. Для вираження дії, що сталася у минулому і тривала певний період часу, і закінчилася (або могла ще тривати) до настання другої, більш пізньої дії, що трапилася у минулому. Ця друга, більш пізня дія виражається в Past Indefinite. Past Perfect Continuous переводиться на російську мову дієсловом у минулому часі, звичайно недоконаного виду:

I had been writing my exercises for two hours when my friend came.
Я писав вправи (минула дію) дві години (період часу), коли прийшов мій друг (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія закінчилася або могла ще тривати).

The new turbine had been working for several hours before we gave it a full load.
Нова турбіна працювала (минула дія) кілька годин (період часу) до того, як ми дали їй повне навантаження (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія не закінчилася).

The new pump had already been working for two hours when we stopped it for examination.
Новий насос працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії), коли ми його зупинили для огляду (друга, більш пізня минула дія, при настанні якої перша дія припинилося).

2. Past Perfect Continuous вживається також для вираження дії, яка тривала деякий період часу в минулому і закінчилася (або ще триває) до даного моменту в минулому. При вказівці даного моменту в минулому вживається прийменник by:By three o’clock the new pump had been working for two hours.
До третьої години (вказує на час у минулому) насос вже працював ( минула дія) дві години (зазначення тривалості дії).

Як видно з прикладів, при вживанні Past Perfect Continuous, як правило, вказується (чи мається на увазі), скільки часу дія в минулому тривала до настання іншої минулої дії або моменту в минулому. Тому Past Perfect Continuous зазвичай вживається з такими значеннями часу, як for … hours (days, weeks, months, years і т. д.) протягом … годин (днів, тижнів, місяців, років і т. д.); since 1960 з 1960 року і т. п.