Posts Tagged: future


31
Dec 12

Future Perfect Tenses

Коли якась дія буде завершена в майбутньому до певного моменту.
Практично завжди вказується момент часу (by Saturday – до суботи, by that time – до того часу, by the end of the year – до кінця року, by then – до того часу):

The bus will have left by the time we get to the station.
Ми приїдемо на станцію, а автобуса вже не буде. (Він до того часу поїде)

Формування речення Future Perfect Tenses

will have + дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова.
Для неправильних дієслів див. Додаток про неправильні формах дієслова)

I / he / she / it / we / you / they + will + have + дієслово із закінченням-ed (або 3 форма)

Формування питального речення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Поставити на перше місце Will
2. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви запитуєте)
3. have
4. Дієслово з закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів).
5. решта слів

Will he have gone by then?
Його вже не буде до того часу?

Формування заперечення Future Perfect Tenses

Поставити слова в такому порядку:
1. Іменник або займенник (людина / предмет, про який ви говорите)
2. will not або won’t (won’t – це скорочена форма від will not)
3. have
4. дієслово із закінченням-ed (для правильних дієслів) / третя форма дієслова (для неправильних дієслів)
5. інші слова


8
Feb 10

The Future Indefinite Tense. Майбутнiй невизначений час в англійській мові.

Простий майбутній час позначає дії (The Future Indefinite Tense), які відбуватимуться у невизначеному або віддаленому майбутньому.

Continue reading →


1
Nov 09

Майбутній доконаний тривалий час (The Future Perfect Continuous Tense)

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у формі Future Perfect (shall have been, will have been) і дієприкметником простого часу головного дієслова:

Continue reading →


29
Sep 09

Майбутній час “The Future Continuous”

Стверджувальна форма: Subject + will + be + V(ing)
Заперечна форма: Subject + won’t + be + V(ing)
Питальна форма: Will (Shall) + Subject + be + V(ing)

Continue reading →


11
Sep 09

The Future Perfect Tense: майбутній доконаний час в англійській мові.

The Future Perfect Tense означає дію, яка завершиться до певного моменту у майбутньому.
shall
+ have + V3
will

+ She will have finished.
She will not have finished.
? Will she have finished?
Yes, she will. No, she will not. (No, she won’t.)

Майбутній доконаний час часто замінюється простим майбутнім. Вживається часто з обставинами “by then” – до того часу, “by … o’clock” – до … часу, “by the end of” – до кінця:

By 2 o’clock we’ll have discussed all the problems.
До другої години ми вже обговоримо всі проблеми.


7
Sep 09

The Future in the Past. Майбутнє в минулому: англійська мова.

В англійській мові є особливі форми для вираження дій, які є майбутнім з точки зору минулого. Вони називаються формами “the Future in the Past” і утворюються за допомогою допоміжних дієслів “should” і “would” з відповідним інфінітивом (без to):

1. the Future Indefinite – the Future Indefinite in the Past
– (Shall / will work – should / would work)

2. the Future Continuous – the Future Continuous in the Past
– (Shall / will be working – should / would be working)

3. the Future Perfect – the Future Perfect in the Past
– (Shall / will have worked – should / would have worked)

Всі три форми “майбутнього в минулому” вживаються в тих же значеннях, як і звичайні форми майбутнього часу, з тією тільки різницею що дія в цьому випадку є майбутнім не з моменту мови в поточний момент, а з якогось моменту в минулому. Граматичне значення англійських дієслів у формах “майбутнє в минулому” в українській мові передається дієсловами у майбутньому часі:

We knew that we should manage somehow.
Ми знали, що якось справимося.

I expected we should be having coffee after dinner as usual.
Я вважав, що ми, як завжди, будемо пити каву після обіду.

I hoped she would have got supper ready by the time we got home.
Я сподівався, що вона вже приготує вечерю до нашого приходу.

The Future in the Past Tense вживається для вираження майбутніх дій, про які йшла мова в минулому часі.

should
+ V1
would

+ He would speak.
– He would not speak.
? Would he speak?
Yes, he would. No, he would not. (No, he wouldn’t.)