Posts Tagged: займенники


17
Oct 13

Зворотні займенники

Зворотні займенники утворюються шляхом додавання до присвійних займенників my, our, your, особистих займенників him, her, it, them і невизначеному займеннику one закінчення-self (в однині) і-selves (у множині):

Особа Однина Множина
1 myself [maI’self] ourselves [auq’selvz]
2 yourself [jL’self] yourselves [jL’selvz]
3 himself [hIm’self] themselves [Dem’selvz]
3 herself [hW’self] themselves [Dem’selvz]
3 itself [It’self] themselves [Dem’selvz]
Та ще невизначено-особова форма — oneself [wAn’self]

1. Зворотні займенники вживаються як функції доповнення після низки дієслів.

В українській мові це означає:
а) частину, яка приєднуючись до дієслів, надає їм зворотне значення, вказуючи, що дія переходить на дійову особу (підмет):

I cut myself. / Я порізався.
Please don’t trouble yourself. / Будь ласка, не турбуйтеся.

Дієслова зі значенням взаємної дії зазвичай описуються англійськими дієсловами без займенники (поворотного або взаємного):
We met last year. / Ми познайомилися торік.
They kissed. / Вони поцілувалися.

б) зворотний займенник себе (собі,собою):
I don’t like myself. / Я сам собі не подобаюся.
She bought herself a new dress. / Вона купила собі нову сукню.

Після неперехідних дієслів вони вживаються з прийменником:
Look at yourself. / Поглянь на себе.
She spoke very little of herself. / Вона дуже мало говорила про себе.

Зверніть увагу , що у всіх наведених прикладах за змістом можна поставити: сам себе, сам собою тощо.
I ask nothing for myself. / Я нічого не прошу для себе. (для самого себе )

Якщо ж перед себе за змістом не можна поставити займенник сам, то в англійській мові вживається не зворотний займенник, а особистий:
I shall take you with me. ( але не : with myself) / Я візьму вас з собою.
She closed the door behind her. / Вона зачинила за собою двері.
 
2. Після деяких дієслів:

to wash – вмиватися
to dress – одягатися
to shave – голитися
to bathe – купатися
to hide – ховатися
to relax – розслаблятися
зворотні займенники зазвичай не ставляться, якщо немає необхідності підкреслювати, що людина зробила це сама:

He washed, dressed and left the house. / Він умився, одягнувся та вийшов з будиноку.
Hide behind the tree. / Сховайтеся за деревом.
 
3. Зворотні займенники вживаються у ряді поширених висловів:

Enjoy yourself! / Отримуй задоволення! Насолоджуйся життям!
Behave yourself! / Поводься пристойно!
Help yourself / yourselves! / Допоможи собі сам / сама!
Do it yourself! / Зроби (це) сам!


16
Apr 11

Оборотні займенники — Reflexive pronouns

me → myself
you → yourself
him → himself
her → herself
it → itself
us → ourselves
them → themselves


16
Apr 11

Reciprocal pronouns Each other і One another

Взаємні займенники Each other і One another мають майже однакове значення, але one another більш формальний.

Приклади:
1. People give each other (one another) gifts
2. Friends send each other (or one another) cards.


26
Sep 09

Вживання займенників SO і SUCH в англійській мові

Займенники such і so також відносяться до вказівних займенників. Займенник such є прикметником і означає “такий”, займенник so є прикметником і означає “так”.

  • Today is such a nice day.
  • Сьогодні такий чудовий день.
  • She is so beautiful.
  • Вона така красива.

Ми використовуємо such перед іменником, і ми використовуємо so перед прикметником. Наприклад:
I am so happy today.
Happy – прикметник і я використовую so … I am so happy today.

Другий приклад:
I feel such happiness today.
Happiness – іменник і ми використовуємо such … I feel such happiness today.


3
Sep 09

Присвійні займенники (Possessive pronouns)

Присвійні займенники відповідають на питання який? чий?: мій, твій, ваш, наш, їхній, той, цей, дечий, чийсь, нічий, ніякий.

Однина
1 особа
my – мій
mine
2 особа
3 особа
his – його
his
her – її
hers
its – цього
its
Множина
1 особа
our – наш
ours
2 особа
your – твій
yours
3 особа

their їх

theirs

Continue reading →


26
Aug 09

Pronouns: займенники в англійській мові

Займенникчастина мови, яка заміняє іменник (ім’я, назву сутності) у реченні. Вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх. Займенники подібно до іменників, прикметників і числівників, відповідають на питання хто? що? який? чий? скільки?. Наприклад: ти, вони, ніщо, жодний, мій, той, всякий, стільки.

Займенники діляться на декілька груп, кожна з яких має свої власні граматичні характеристики.

Continue reading →